3. gang blev lykkens gang

Udgivet d. 25-04-2018

Landmand fra Vinderup vinder skattesag efter 12 år

Det var godt nok fredag den 13., så man kan ikke fortænke Jens-Kristian Nielsen i at være lidt skeptisk.
Desuden var det en noget snørklet mail med 16 siders juridiske begreber og retsreferater, han sad med.
Læg dertil, at det var et punktum på en sag, der dybest set var startet for omkring 12 år siden.
Og som en ekstra finte var det en sag, der havde været gennem SKAT, Landsskatteretten og ankenævnet hele tre gange – og til nu hver gang med et negativt svar – hvis man ser bort fra, at Skatteankenævnet havde beordret sagen genoptaget.
Nu sad han så med noget, der lignede en sejr.
- Jeg måtte lige læse det et par gange, fortæller den 72-årige tidligere landmand, der stadig bor på Pilgården, hans hustru Mettes familiegård.

Kommunen var ivrig
I meget korte træk handler sagen om, at daværende Vinderup Kommune gerne ville købe 5,6 hektar jord til udvidelse af kommunens industriområde.
En specifik virksomhed ønskede at bygge ud, og det skulle være på en del af parrets areal.
Parret havde skubbet salget, da de ikke ønskede at sælge, så længe hendes far var i live.
Da han døde i sommeren 2006, var kommunen hurtigt ude med et tilbud om at købe jorden. Parret havde tidligere solgt jord på kommunen på dét, der kaldes ”ekspropriationslignende vilkår”.
Det sker, når en kommune eksempelvis har hjemmel til at ekspropriere.
Eller sagt med andre ord: ”Vil du ikke sælge – eksproprierer vi”.
For sælger betyder en ekspropriation, eller salg på ekspropriationslignende vilkår, at en eventuel fortjeneste, i forhold til da jorden blev købt, er skattefri.
I dette tilfælde var et spørgsmål om beskatning eller ikke beskatning af 1,7 mio. kr.

En klar forudsætning
For parret var det en klar forudsætning, at salget skulle kunne sidestilles med ekspropriation. Handlen blev indgået. Skødet blev skrevet. Jorden blev solgt videre til møbelfabrikken.
Alle var glade.
Men nogle måneder senere fik parret et chok, da SAGRO søgte om et bindende svar fra SKAT om skattefrihed for salget.

Manglede dokumentation
SKAT mente ikke, at salget kunne siges at være gennemført på ekspropriationslignende vilkår, da der ikke lå et referat og en beslutning fra et kommunalbestyrelsesmøde.
Sagen var åbenbart hastet så meget gennem i kommunalbestyrelsen, at aftalen om Pilgårdens salg ikke fremgik af referater fra økonomiudvalg eller kommunalbestyrelse. Her var kun nogle beslutninger om at bruge pengene.
Både Skatterådet og siden Landsskatteretten afviste siden, at salget kunne sidestilles med ekspropriation.
En skriftlig erklæring fra borgmester og kommunaldirektør om at kommunen ville ekspropriere, kunne efter Landsskatterettens vurdering ”ikke tillægges afgørende betydning”.
Det fremgik ellers også af kommunens lokalplan, at man kunne og ville ekspropriere jorden for at få plads til udvidelse af et industriområde.

Skatteankenævnet pålagde en genoptagelse
I 2011 anmodede SAGRO på vegne af Jens Kristian Nielsen om at få sagen genoptaget. Det skete, da der havde været tilsvarende sager andre steder i landet, der var blevet åbnet igen.
Det blev i januar 2012 afvist af SKAT og i september 2013 af skatteankenævnet.
SAGRO forelagde dén beslutning for Landsskatteretten.

3. gang gennem møllen
Landsskatteretten pålagde i 2014, at SKAT skulle genoptage sagen, hvilket SKAT gjorde. Den samme medarbejder, der havde behandlet sagen i SKAT i første omgang, gennemgik sagen endnu en gang, og nåede – måske ikke overraskende - frem til samme afgørelse; Et nej til skattefrihed.
Sagen blev af SAGRO anket til Landsskatteretten, der så her i 2018 underkender både SKAT og Skatteankenævnets afgørelse og giver parret ret i, at salget kunne sidestilles med ekspropriation.
I modsætning til SKAT og Skatteankenævnet finder Landsskatteretten, at betingelserne for ekspropriation er opfyldt, da både borgmester og tre kommunalbestyrelsesmedlemmer skriftligt har erklæret, at der ville være fundet ekspropriation sted, hvis ikke salget var sket frivilligt.
Det var SAGROs medarbejdere revisor Kirsten Kjeldal og direktør Palle Høj, der vedholdende har kæmpet sagen igennem gennem de mange år og mange instanser.

Svært ved at tro
Mette Nielsen har haft svært ved at tro på, at det var rigtigt.
- Vi har jo nok været gennem det så længe, at det ikke var til at tro på, siger hun.
Parret var heldige at være i en situation, hvor provenuet fra salget ikke var afgørende for dem.
De har i den mellemliggende periode på anbefaling af SAGRO-revisor Kirsten Kjeldal været sat ind på en såkaldt ”ophørspension”, så de var til rådighed, hvis de i sidste ende skulle ende med at betale skatten.
Parret et glade for, at der nu bliver sat et punktum i sagen. For selv om den ikke har fyldt så meget i hverdagen, har den ligget og rumsteret i baghovedet.
Og skal de så nu ud at rutte med pengene?
Nej, Mette skal måske have et par nye sko, og så skal de politikere, hvis erklæringer endte med at blive afgørende, have blomster.


Jens-Kristian og Mette Nielsen solgte for små 12 år siden jord til daværende Vinderup Kommune, der ønskede at udvide industriområdet, så møbelfabrikken i baggrunden kunne udvide. Aftalen var, at det skulle ske på såkaldt ”ekspropriationslignende vilkår”, så en eventuel ejendomsavance ikke skulle beskattes. Det satte SKAT dog en kæp i hjulet for – blandt andet fordi, der ikke lå dokumentation omkring en kommunalbestyrelsesbeslutning. Nu 12 år – og tre runder gennem SKAT, Skatteankenævn og Landsskatteret har familien nu fået medhold.

Jens-Kristian og Mette Nielsen solgte for små 12 år siden jord til daværende Vinderup Kommune, der ønskede at udvide industriområdet, så møbelfabrikken i baggrunden kunne udvide. Aftalen var, at det skulle ske på såkaldt ”ekspropriationslignende vilkår”, så en eventuel ejendomsavance ikke skulle beskattes. Det satte SKAT dog en kæp i hjulet for – blandt andet fordi, der ikke lå dokumentation omkring en kommunalbestyrelsesbeslutning. Nu 12 år – og tre runder gennem SKAT, Skatteankenævn og Landsskatteret har familien nu fået medhold.

Jens-Kristian og Mette Nielsen har været glade for den vedholdenhed, som SAGROs rådgivere har udvist gennem forløbet. Direktør Palle Høj og revisor Kirsten Kjeldal har trukket det meste af læsset for parret.


Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere