Miljø

Hvis du driver et mindre landbrug og populært sagt ”er landmand, når du holder fri”, så kan du have glæde af at kende nogle centrale regler, som er listet op herunder.

Vil du have et mere detaljeret indblik i love og bestemmelser, så kik på den supergrundige – men meget overskuelige – gennemgang, der findes under ”Lynvejledningen”.

Dyrehold skal anmeldes
Erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, der er større end èn af nedenstående kategorier:

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl 
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
  • 10 får med lam
  • 10 geder med kid
  • 30 stk. høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18

Opbevaring af husdyrgødning
Husdyrgødning skal altid opbevares, så der ikke er risiko for forurening af grundvand og gødningen ikke er til gene for omgivelserne. Hvis man har erhvervsmæssigt dyrehold, er der særlige krav til indretning og placering af opbevaringsanlæg.

Ejendommens miljøforhold
Der er mange miljøkrav både til produktionsanlæg og arealer. Har du en miljøgodkendelse eller -tilladelse er der også vilkår i denne, som du skal overholde. Skal du have tilsyn eller er du bare i tvivl om hvorvidt du lever op til miljøkravene på din ejendom? Vi hjælper dig med at få overblikket over, om du lever op til de gældende miljøregler og vilkår i din miljøgodkendelse.

Tilpasning af ejendommens miljøtilladelse ved anmeldelser
En række ændringer i stalde og besætning kan laves ved anmeldelser uden at tilladelsen skal ændres. Fælles for disse anmeldelser er, at ændringerne ikke må give en væsentlig miljømæssig påvirkning. Vi kan hjælpe med at afklare, om dine planer på ejendommen kan godkendes ved én eller flere anmeldelser eller, om der skal en ny miljøtilladelse til.

Natur- og vildtpleje

Vi rådgiver gerne om, hvordan natur- og vildtpleje kan komme til at harmonere med landbrugsdrift til glæde for både naturen, jordbrugere, jægere og natur elskere.
o Der er flere muligheder for vildtvenlige tiltag indenfor EU-støttereglerne.
o Hvis du påtænker at etablere et vandhul eller en sø, kan vi hjælpe med ansøgning om kommunal tilladelse, og vi hjælper også med ansøgning om tilskud, hvis dit projekt åbner mulighed for det.

Byggeri og udledning af overfladevand kræver tilladelser
Vi laver ansøgninger til kommunen med henblik på at få tilladelser.

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50
Karen V. Thomasen

Aktuelle arrangementer

ESBJERG - ADR-medarbejder-kursus vedr. transport af faremærkede stoffer
ESBJERG - ADR-medarbejder-kursus vedr. transport af faremærkede stoffer 24-05-2018 kl. 13:00

Kursusbevis er nødvendig for at transportere dieselolie, pla…

HERNING - ADR-medarbejder-kursus vedr. transport af faremærkede stoffer
HERNING - ADR-medarbejder-kursus vedr. transport af faremærkede stoffer 30-05-2018 kl. 13:00

Kursusbevis er nødvendig for at transportere dieselolie, pla…

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig nu!

Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.
Vi sender en masse spændende informationer ud til dig.

Jeg ønsker ikke at se denne popup længere