RISE-analyse

RISE er et strategisk værktøj

RISE er et redskab til at vurdere bæredygtigheden og udvikle din bedrift i en bæredygtig retning.

RISE kvantificerer og vurderer gårdens bidrag til bæredygtig udvikling, såvel som i hvilket omfang dens produktionssystem overholder princippet om bæredygtighed.

Det kræver en bevidst strategi at arbejde bæredygtigt. Med RISE-analysen får du en handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan du kan gøre din produktion endnu mere bæredygtig. Derudover får du adgang til hjælp fra eksperter, der arbejder med bæredygtighed, klima, ressourceeffektivitet, strategi m.v.

RISE er et internationalt anerkendt værktøj, der fokuserer på 10 forskellige områder; jord, dyrehold, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse.

En RISE-analyse består af fem trin:

  1. Forberedelse (indsamling af data om bedriften)
  2. Besøg og interview på bedriften
  3. Analysearbejde– udarbejdelse af rapport
  4. Præsentation af analysen + rapport
  5. Udvikling af en handlingsplan – evt. suppleret med en tidsplan for et opfølgningsbesøg

Udover analysen får du et visuelt overblik over bedriftens bæredygtighed inden for de ti områder.

Vi anbefaler, at få du får lavet en bæredygtighedsanalyse hvert 3. år og en handlingsplan til hvordan du/din bedrift kan blive mere bæredygtig på de punkter, der betyder noget for din bundlinje – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

RISE-analysen kan med stor fordel danne fundament for en videre proces med ESG og ESG-ledelsesrapport.

Kontakt bæredygtighedsrådgiver Marlene Roswall Hansen (se kontaktboks til højre)

 

FAKTA

RISE står for Response-Inducing Sustainability Evaluation:
Handlingsorienteret bæredygtighedsanalyse.

Læs om analyseprocessen her

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Marlene Roswall Hansen Marlene Roswall Hansen Bæredygtighedsrådgiver 76 60 23 36

Samarbejdspartnere