SAGRO Vandingstjek

Opnå større udbytte med optimal vanding

Med stigende omkostninger til vanding, er det vigtigt, at vandingen bliver så optimal som mulig. Bliv 100 % klar til vandingssæsonen - få dit vandingssetup og strategi tjekket så du udnytter din vandingskapacitet bedst muligt for et højt udbytte og bedste bundlinje. 

SAGRO Vandingstjek er et rådgivningstilbud, hvor vi sætter fokus på vanding. Alt fra det tekniske omkring vandingsanlægget – her er der specielt fokus på dyser og kanonens spredebillede, der har stor betydning for den reelle vandingsmængde – til det agronomiske med fokus på jordtype, afgrødernes roddybde og afgrødernes tørkefølsomhed samt det økonomiske, hvor økonomi i vanding beregnes og anvendes til prioritering af de afgrøder, hvor det bedst kan betale sig, således at vi udnytter kapaciteten optimalt og ikke vander, når der ikke er behov, eller når omkostningerne ikke dækkes.

 

 

 

FarmTracking Vandingsmodul

SAGRO har i samarbejde med SEGES været med til at udvikle et modul til FarmTracking, hvor det er muligt at registrere vanding på sporniveau i de enkelte marker. 

I vandingsmodulet er det muligt at indtegne spor og pumper og derigennem registrere vandinger på det enkelte spor med en vandingsmængde og et sluttidspunkt. Herefter vil de aktive vandinger være tilgængelige i en oversigt, hvor man nemt kan få overblikket over hvor maskinerne kører, og hvornår de er færdige. Herefter vil man nemt kunne give en instruktion om, hvornår og hvortil maskinerne skal flyttes.

 

 

For hvert spor er der desuden tilknyttet en vandbalance, der tager højde for afgrødens vandforbrug, nedbør og de registrerede vandinger. Vandingsmodulet kan således bruges som vandingsregnskab. 

FarmTracking Vanding er tilgængelig for alle med FarmTracking Premium-abonnement. Hvis der er behov for hjælp til opstart, står SAGRO til rådighed med rådgivning.     

 

Prisen for vandingstjek 2023

2.500 kr. plus moms.

Prisen dækker over fire timers rådgivning fordelt over to-tre besøg hen over sæsonen.  

Landmand og rådgiver beslutter i fællesskab, hvilke af punkterne nedenfor der skal prioriteres. 

 

1. Tjek af vandingsmaskiner

- herunder kanon, dyser og manometer. Er alt, som det skal være, eller er de slidte og bør udskiftes? 

2. Tjek af vanding under drift

Er anlægget dimensioneret til at give nok vand, eller bør der ske ændringer?

3. Tjek af vandingsfordeling

Vi opsætter regnmålere, og tjekker, om vandingsfordelingen er optimal, og om der vandes med den ønskede mængde i hele bredden.

4. Tjek af jordtype og roddybde

Vi går i marken og tjekker jordtypen, roddybden og eventuelle rodstandsende lag, der tilsammen har betydning for afgrødernes vandingsbehov.

5. Økonomiberegning

Beregning af økonomien i vanding – kan det betale sig at vande? Og i hvilke afgrøder?

 

Prisen for vandingstjek 2023

Lad en rådgiver gennemgå din vanding hen over sæsonen.

Er du interesseret i SAGRO Vandingstjek?

Kontakt os

Klaus Beck-Hunderup Klaus Beck-Hunderup Planterådgiver 76 60 23 98 51 85 01 03

Samarbejdspartnere