Brørup

For lokaliteten ses jordbundstype og anvendte nedbørsdata for vandregnskab i tabellen. Nedbørs- og fordampningstal leveres af DMI. Anvend så vidt muligt egne nedbørsdata for at opnå størst nøjagtighed for vandbalancen på netop din lokalitet.

Lokalitet JB nr. Nedbør (1. marts - 1. august) Nedbør seneste 7 dage  Prognose (2.august - 7. august)
Brørup 3 394 79 12

 

Kommentarer uge 31

Grovfoder

Der er ikke umiddelbart behov for vanding i grovfoder lige nu, men hvis der ikke kommer regn de næste 7-14 dage, så kan det godt blive aktuelt især i majs, roer, udlæg efter ærter og måske græs

Kartofler

Der er ikke umiddelbart vandingsbehov i kartofler i denne uge. Vent med at pakke vandingsmaskinerne væk, da vi senere i august kan få en periode med tørt vejr, hvor det fortsat behov og betaling for at vande kartofler, specielt i de sene stivelsesmarker hvor der stadig er en lang vækstperiode ind i september.  

 

Når PDFerne læses, så vær opmærksom på at der er sat vanding på 1-2 - 3 gange i mange afgrøder. Da det altid er afgrøderne med størst behov for vand der vises øverst, betyder det, at hvis du har vandet færre eller flere gange vil dine afgrøder formentligt have en anden prioriteringsrækkefølge.

I PDF udskriften ses hvor mange mm vanding der er indregnet.

 

 

Samarbejdspartnere