Henne

For lokaliteten ses jordbundstype og anvendte nedbørsdata for vandregnskab i tabellen. Nedbørs- og fordampningstal leveres af DMI. Anvend så vidt muligt egne nedbørsdata for at opnå størst nøjagtighed for vandbalancen på netop din lokalitet.

Lokalitet JB nr. Nedbør (1. marts - 1. august) Nedbør seneste 7 dage  Prognose (2. august - 7. august)  
Henne 1 333 50 13  

 

Kommentarer uge 31

Grovfoder

Der er ikke umiddelbart behov for vanding i grovfoder lige nu, men hvis der ikke kommer regn de næste 7-14 dage, så kan det godt blive aktuelt især i majs, roer, udlæg efter ærter og måske græs

Kartofler

Der er ikke umiddelbart vandingsbehov i kartofler i denne uge. Vent med at pakke vandingsmaskinerne væk, da vi senere i august kan få en periode med tørt vejr, hvor det fortsat behov og betaling for at vande kartofler, specielt i de sene stivelsesmarker hvor der stadig er en lang vækstperiode ind i september.  

I PDF udskriften ses hvor mange mm vanding der er indregnet.Samarbejdspartnere