Kvælstof gør det ikke alene

Udgivet d. 20-10-2016

Landbrugspakken alene kan ikke fastholde og øge markudbytterne, viser demonstration. Der skal efterafgrøder til for at sikre jordens frugtbarhed.

Tekst: Christian Hansen, teamleder, SAGRO Planter & Miljø

For nylig mødte ca. 120 landmænd op til SAGRO Planters store efterafgrødedemonstration vest for Løvlund Maskinhandel, som ligger på en typisk grovsandet jord med lav frugtbarhed. Efterafgrøderne blev sået d. 18 august og har udviklet sig godt i det varme sensommervejr i september.

Der var udgravet en jordprofil i marken, hvor man kunne se, at det mørke muldlag kun var de typiske ca. 25- 30 cm, inden vi stødte på den røde råjord. Så roddybden er lav.

Mange landmænd har de senere år oplevet, at der har været store udbyttesvingninger, hvor marken har regeret forholdsvis kraftigt på ugunstige vækstforhold for rod- og bladudvikling. Kolde forår, store nedbørsmænger, tørke, dårligt såbed, manglende sædskifte osv. Men det er også kendt, at nogle ejendomme, der over en årrække haft fokus på sædskifte, nedmuldning af halm, efterafgrøder, tilførsel af dybstrøelse m.v., har et mere stabilt udbytteniveau, trods mange år med en begrænsende kvælstofkvote.

Jordens frugtbarhed kan bevares/øges ved at arbejde med sædskifte, plantedække og minimering af jordbearbejdning. Efterafgrøder kan bruges til at fastholde et højt niveau af plantedække, som fastholder og udbygger jordens indhold af kulstof og næringsstoffer, så bl.a. kvælstof ikke udvaskes om vinteren.

Spørgsmålet er så, om den fulde kvælstofkvote til landbrugsafgrøderne, som vi nu har fået gennem landbrugspakken, kan gøre det alene - altså fastholde og øge markudbytterne.

Hertil må klart svares NEJ! Vi skal supplere med f.eks. efterafgrøder, så vi kan opbygge jordens frugtbarhed, og dermed få det fulde udbytte af den nye kvælstofkvote.

Marken er drevet med vårbyg og kartofler og med lidt husdyrgødning. Den typiske efterafgrøde er sildig rajgræs, men mange år med undergødskning og ovenstående forhold gør, at der er en meget lav frugtbarhed.

Gødningsforsøg i 2016 med stigende tilførsel af kvælstof op til 160 kg N/ha, hvoraf en del som eftergødskning i maj, og med i øvrigt tilstrækkelig vanding, gav ikke den udbytterespons, som man kunne forvente. Det understreger, at jordens frugtbarhed er lav, der er ikke tilstrækkeligt med kulstof og næringsstoffer i jorden til at give en god rodudvikling og høj udbyttestabilitet, når vejret driller som i 2016.

En del af demonstrationen handlede om frivillige efterafgrøder, hvor målet er at lave en grøngødning, som kan berige jorden med kulstof og næringsstoffer, som kan komme den efterfølgende afgrøde til gode. Disse blandinger indeholder arter, som ikke kan godkendes som pligtige eller MFO-efterafgrøder, og indeholder typisk nogle kvælstoffikserende arter, som f.eks. ærter eller vikke.

Forsøg og demonstrationer har vist, at værdien af øget frugtbarhed, dvs. sparet kvælstof og øget udbytte, er ca. 800 kr. pr. ha. Heri er ikke indregnet værdien af en øget udbyttestabilitet.

På demonstrationen blev der givet forslag til blandinger med, trevlerod, pælerod og kvælstoffikserende arter, som kostede mellem 200 og 500 kr. pr ha. Hertil skal lægges etableringsomkostninger.

Så derfor: Tænk efterafgrøder ind i din markplan og drøft det med din planterådgiver, det giver god økonomi på den lange bane.

Demonstrationen foregik i samarbejde med produktchef Betty Schmidt, DSV Frø Danmark, og vi vil de kommende år samarbejde om at finde de bedste og billigste blandinger til sandjord.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Christian Hansen Afdelingsleder, Salgsafgrøder 76 60 23 97 20 43 81 25
Christian Hansen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere