Faggrupper

Faggruppen er en faglig gruppe under SAGRO. Hver enkelt gruppe er sammensat af medlemmer udpeget af de seks ejerforeninger bag SAGRO.

Faggruppemedlemmer skal, som repræsentanter for kunderne, bidrage til at udvikle rådgivningen inden for fagområdet, så den til enhver tid opfylder kundernes behov, herunder:

  • Opfange ideer og signaler for derigennem at inspirere til nytænk­ning og initiativ.
  • Bidrage til den fagspecifikke produktudvikling og tilpasning af rådgivningen.
  • Inspirere og bidrage til afholdelse af faglige arrangementer samt evt. årsmøde.
  • Varetage fagpolitiske opgaver.

Faggruppen har ikke et økonomisk eller personalemæssigt ansvar i forhold til rådgivningen.

Samarbejdspartnere