Fusionshistorien

Fusionens stædige fædre

Hvad der skete bag kulisserne, mens to formænd fandt hinanden og fusionen blev forhandlet færdig.

Sven Agergaard og Søren Søndergaard, henholdsvis formand og næstformand, er glade for den grundige proces med at finde et nyt unikt, kort navn til det nye selskab. 

Tekst: Lilli Snekmose, redaktør

Det var slet ikke meningen, at det skulle ende i en fusion.
Heden & Fjordens formand, Sven Agergaard, havde bare tænkt at stikke en føler ud til Jysk Landbrugsrådgivning for at se, om der var basis for samarbejde på områder som kvæg, økologi og IT.

Svaret fra Jysk Landbrugsrådgivnings Søren Søndergaard var på samme tid en klar afvisning – og en åben invitation.

- Søren sagde fra starten, at han ikke var interesseret, hvis vi ikke fik fælles bundlinje, fortæller Sven Agergaard i dette dobbeltinterview, hvor de to fusions-fædre frit fortæller, hvad der skete bag kulisserne før offentliggørelsen af fusionen i juni 2016.

- Jeg mente – og mener stadig – at der er dårlige erfaringer med de mange fællesudvalg, der er så udbredte i landbrugsrådgivningen, siger Søren Søndergaard. Når der er flere ejere, vil hver enkelt forsøge at mele sin egen kage, og så mister man det kommercielle fokus, forklarer han.

Den argumentation vandt genklang hos Sven:

- Jeg har selv set eksempler på suboptimering i nogle af de fællesudvalg, jeg kender til.  Hvad der overordnet er bedst, kan blive saboteret af ejere, der går efter en kortsigtet gevinst eller fordel, siger han.

Svendestykke

Men hvad ville bestyrelsen i Heden & Fjorden sige? En fusion var absolut større, end det Sven havde sigtet efter.

Fortrolige møder med få centrale, folkevalgte fra begge lejre fulgte, de to direktører blev inddraget og et egentligt fusionsudvalg nedsat. Vision og strategi blev nedskrevet, og fusionsforslaget kunne i maj måned præsenteres for de to rådgivningsbestyrelser.

- Jeg husker reaktionen så tydeligt. De var helt målløse, men på en positiv måde. Tænk, at en fusion var en mulighed! Det havde man ikke lige ventet, og det blev set som lidt af et scoop.

Så det blev en fusion, og dermed et fælles svendestykke for de to landmænd, der blot havde henholdsvis to og fem års erfaring som formænd på bagen.

Daglig kontakt i 3 måneder

- Fusion er den svære løsning – til gengæld får du en virksomhed, der ledelsesmæssigt er nemmere at drive, fordi ansvaret ligger ét sted, konstaterer Sven Agergaard.

Nu fulgte en periode på tre måneder, hvor de to formænd var i kontakt hver dag og ofte havde lange samtaler.

- Søren og jeg mærkede fra starten, at vi havde fuld tillid til hinanden. Det var helt afgørende, men det blev et hårdt forår.

- Ja, vi talte som regel mellem kl. 21 og 23, så det trak da veksler på familien, husker Søren, som også nåede at blive far midt i stormen.

Uanset hvilken forhindring for samarbejdet, der dukkede op, så var de enige om, at det ikke skulle stoppe processen. Så de fortsatte dialogen, til de havde styr på konflikterne, fortæller de.

Ingen ved det hele

 Men hvorfor egentlig skabe så stor en rådgivning – med 465 ansatte?

- Vi skal skabe faglige miljøer, der er store nok til, at der kan vokse specialister frem. En færdiguddannet landmand, der har fået lov at etablere sig, er dygtig og har al den generelle viden på plads. Hans behov er, at han kan ringe til den rådgiver, der har den ypperste viden om raps, og at han har adgang til den driftsøkonom, der er den bedste til at sætte finansiering sammen. Med færre landmænd vil antallet af rådgivere også skrumpe, og skal vi fastholde det høje faglige niveau, kan det kun ske gennem fusion, ræsonnerer Søren.

Vi vil alle helst opereres af en kirurg, der har stor rutine på sit helt specielle felt. Kravet om specialister gælder også rådgivningen.

Rådgivning af høj kvalitet

-Det kan godt være, der er rådgivere, der tror de ved det hele. Men ingen kan på samme tid være ekspert i alt om dødsboer, arveregler, generationsskifte og beskatning af ejendomshandler.  I SAGRO vil vi råde over eksperterne, fordi rigtig god rådgivning helt enkelt kan være afgørende for, at kunden har en fremtid som landmand, siger Sven Agergaard.

Rådgivning skal gå til stålet og tvinge landmænd til at tænke sig om, mener han:

-Vi er alle sammen entreprenører, der vil udvikle vores bedrifter. Men nogle gange er den kloge beslutning at undlade en investering, og den gode rådgiver skal få dig til at mærke efter. Jeg har selv fået rådgivning, der er afgørende for, hvordan jeg har klaret mig. Derfor under jeg mine kolleger – om det nu er min nabo eller landmænd rundt i landet – at de må få samme gode oplevelse. Det er sådan set min drivkraft i alt det her, lyder det fra Sven Agergaard, formand for SAGRO.

 

 

 

 

 

 

Det mener landmænd om fusionen

 

Poul Nellemann, Fastrup,
45 år, 200 årskøer

"Som økolog har vi jo i forvejen fået rådgivning fra Jysk Landbrugsrådgivning, så springet har ikke været så stort. Jeg håber, fusionen kan føre til lavere priser."

 

Casper Berg Olesen, Ribe,
27 år, 800 søer i full line produktion

"Jeg vil holde øje med, om SAGRO er konkurrencedygtig på kvalitet og pris. "

 

  

Jesper Arnth, Nørre Nebel,
33 år, 370 årskøer, konventionel

"Jeg går ud fra, at fusionen skal gøre rådgivningen stærkere i markedet, og det er der brug for. Den basale rådgivning er der ikke længere behov for, det kan landmanden selv."

 

Esben Brødbæk, Mejrup,
57 år,
5.000 slagtesvin og 20.000 minkskind

"Det vigtigste er jo, at vi kan få den bedst mulige rådgivning til den bedst mulige pris og samtidig have de dygtigste medarbejdere."

 

Jan Gram Pedersen, Sdr. Felding,
53 år, frilandsproduktion med 250 søer 

"Jeg ser fusionen som rettidig omhu. Større miljøer er nødvendige for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, så de kan give den rigtige rådgivning."

 

 

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere