Karen V. Thomasen, miljørådgiver

Jeg er vokset op på et traditionelt kvægbrug ved Stoholm, hvor interessen for planter, og hvad der egentligt sker i marken, voksede.  Fik efter uddannelse på Landbohøjskolen job som planterådgiver.

Mit arbejde tog en drejning omkring årtusindskiftet, hvor der skulle foretages mange VVM-undersøgelser i forbindelse med udvidelse på de større landbrug.  Det passer mig godt at blive kastet ud i noget nyt, fordi jeg så kan bruge min faglige viden på nye måder, samtidig med at jeg skal tilegne mig ny viden.

Jeg ved, at landmænd tit ser nye love som benspænd, men jeg kan lide den udfordring, det giver at finde løsninger og andre veje, hvis der er noget, der står i vejen.

Min lange erfaring med miljøgodkendelser og et indgående lokalkendskab er en styrke i forhold til at finde konstruktive løsninger. Kunsten er at finde en balance mellem landmandens ønske om produktion og de skærpede krav, som samfundet har mødt erhvervet med.

Kontakt os

Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50
Karen V. Thomasen

Jeg kan lide den udfordring, det giver at finde løsninger og andre veje, hvis der er noget, der står i vejen

Karen V. Thomasen

Samarbejdspartnere