Miljø

Hvis du driver et mindre landbrug og populært sagt ”er landmand, når du holder fri”, så kan du have glæde af at kende nogle centrale regler, som er listet op herunder.

Vil du have et mere detaljeret indblik i love og bestemmelser, så kik på den supergrundige – men meget overskuelige – gennemgang, der findes under ”Lynvejledningen”.

Dyrehold skal anmeldes
Erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, der er større end:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt et dyrehold med enten

  • a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af a,
  • c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • e) 15 producerede slagtesvin,
  • f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

eller andre dyretyper end nævnt i a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper overstiger 25 m2, eller forskellige af ovenfor nævnte dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype tilsammen overstiger 100 pct.

Hvis du har et dyrehold der er større end ovenstående grænser og gerne vil etablere, udvide eller ændre dyrehold, stalde eller ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg, så skal du sende en skriftlig anmeldelse/ansøgning til din kommune.

Opbevaring af husdyrgødning
Husdyrgødning skal altid opbevares, så der ikke er risiko for forurening af grundvand og gødningen ikke er til gene for omgivelserne. Hvis man har erhvervsmæssigt dyrehold, er der særlige krav til indretning samt placering af opbevaringsanlæg og ændringer eller nyetableringer skal anmeldes (hvis du ikke er omfattet af husdyrloven) eller der skal søges om anmeldelse/miljøtilladelse/-godkendelse (omfattet af husdyrloven).

Ejendommens miljøforhold
Der er mange miljøkrav både til produktionsanlæg og arealer. Miljøkrav til arealerne håndteres almindeligvis i forbindelse med mark- og gødningsplanlægningen. Har du en miljøgodkendelse eller -tilladelse er der vilkår til produktionsanlægget i denne, som du skal overholde.

Skal du have tilsyn eller er du i tvivl om hvorvidt du lever op til miljøkravene på din ejendom? Vi hjælper dig med at få overblikket over, om du lever op til de gældende miljøregler og vilkår i din miljøgodkendelse.

Tilpasning af ejendommens miljøtilladelse ved anmeldelser
Har du en miljøtilladelse kan nogle ændringer i bygninger og besætning laves ved anmeldelse uden at miljøtilladelsen skal ændres. Se en oversigt over mulighederne for anmeldelse. SAGRO Miljø kan hjælpe med at afklare, om dine planer på ejendommen kan godkendes ved anmeldelse eller om der skal en ny miljøtilladelse til.

Natur- og vildtpleje

Vi rådgiver gerne om, hvordan natur- og vildtpleje kan komme til at harmonere med landbrugsdrift til glæde for både naturen, jordbrugere, jægere og naturelskere.

  • Der er flere muligheder for vildtvenlige tiltag indenfor EU-støttereglerne.
  • Hvis du påtænker at etablere et vandhul eller en sø, kan vi hjælpe med ansøgning om kommunal tilladelse, og vi hjælper også med ansøgning om tilskud, hvis dit projekt åbner mulighed for det.

Byggeri og udledning af overfladevand kræver tilladelser
Hvis du vil udlede overfladevand f.eks. tagvand skal du søge tilladelse fra kommune. Etablering af nye bygninger kræver byggetilladelse ligesom ændret anvendelse af bygninger også kan kræve godkendelse.

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Helle Borum Miljørådgiver 96 29 66 39 29 67 94 35
Helle Borum

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere