Udbud af forpagtninger for Naturstyrelsen

Forpagtning af arealer i Midtjylland


Tilbudsfrist mandag den 20. marts 2017 kl. 12.00.


Naturstyrelsen udbyder forpagtning af følgende arealer:

1. 2017/2 - Arealer ved Vinderup gl. mejeri
2. 2017/3 - Arealer ved Torup og Nørhoved
3. 2017/4 - Arealer ved Geddal Nord
4. 2017/8 - Arealer ved Vinderup
5. 2017/9 - Arealer ved Harrild Hede

Forpagtningerne udbydes af:

Naturstyrelsen: Midtjylland
Adresse: Bjørnkjærvej 18, 7540 Haderup
Telefonnummer: 7254 3694 / 5156 1770
Kontaktperson: Niels Toftegaard Jensen

1. Beskrivelse af forpagtningen

Navn på areal

Markbloknr.
(matrikelnr.)

Ha Tidsperiode

2017/2 - Arealer ved Vinderup gl. mejeri

  5,7 1. januar 2017 – 31. december 2021

2017/3 – Arealer ved Torup og Nørhoved

  15,0 1. januar 2017 – 31. december 2021

2017/4 – Arealer ved Geddal Nord

  19,0 1. januar 2017 – 31. december 2021

2017/8 – Arealer ved Vinderup

  2,6 1. januar 2017 – 31. december 2021

2017/9 – Arealer ved Harrild Hede

  16,3 1. januar 2017 – 31. december 2021

Ad 2017/2 - Areal ved Vinderup gl. mejeri.
Ca. 5,7 ha græs og natur. Arealet har tidligere været drevet via græsningsaftaler, men ønskes
nu udlejet. Det er ikke det fulde areal, der vil være støtteberettiget, da en del af arealet er ”sø
og sump” Arealet skal afgræsses med kvæg eller heste. Dyrene kan udbindes fra 15. april og
hjemtagning sker inden udgangen af november. Der er opsat hegn i 2013 af bortforpagter og
hegnet skal vedligeholdes af forpagteren.

Ad 2017/3 – Areal ved Torup og Nørhoved..
Ca. 15,0 ha, heraf en mindre del til slæt og resten til afgræsning. Arealet er opdelt i fire
stykker. Stykkerne 1 og 2 er til slæt, og stykkerne 3 og 4 er skal afgræsses med kvæg (se
nærmere i kontrakts udkastet). Dyrene kan udbindes fra 15. april og hjemtagning sker inden
udgangen af november. Der er på arealerne til afgræsning opsat nyt hegn i 2013 af
bortforpagter og vedligeholdes af forpagter.
Der skal bydes på de fire stykke samlet.

Ad 2017/4 – Arealer ved Geddal Nord.
Ca. 19 ha græs og lavbundsarealer, samt herudover et areal med søflade.
Der er ca. 5,76 ha, der er berettiget til grundbetaling. Herudover er der givet tilsagn til ”pleje
af græs og natur” på ca. 13,40 ha. Den nye forpagter skal indtræde i de søgte tilsagn.
Arealet skal afgræsses med kraturer. Dyrene kan udbindes fra 15. april og hjemtagning sker
inden udgangen af november. Der er opsat nyt hegn i 2013 og frem af bortforpagter og
vedligeholdes af forpagter.

Ad 2017/8 – Areal ved Vinderup.
Ca. 2,6 ha græs. Arealet skal afgræsses med kvæg. Dyrene kan udbindes fra 15. april og
hjemtagning sker inden udgangen af november. Der er opsat nyt hegn i 2016 af
bortforpagter og vedligeholdes af forpagter.

Ad 2017/9 – Areal ved Harrild Hede.
Ca. 16,3 ha hede og moseareal. Arealet skal afgræsses med kvæg eller heste. Dyrene kan
udbindes fra 15. april og hjemtagning sker inden udgangen af november. Der er opsat nyt
hegn i 2016 af bortforpagter og vedligeholdes af forpagter.
Arealet er opdelt i tre stykker. Der skal bydes på de tre stykker samlet.

2. Afgivelse af tilbud
Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er
beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via
tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl.
moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar
måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der
er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til SAGRO, Ejendom & Jura, Nupark 47, 7500 Holstebro, att.
Erik Jensen.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af arealer i
Midtjylland” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

3. Frist for afgivelse af tilbud
Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos SAGRO, Ejendom & Jura på
mailadresse: ej@sagro.dk eller pr. post på Nupark 47, 7500 Holstebro senest d. 20. marts
2017 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra
tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer
dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter
du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens
bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du
har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold
Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i
udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning.
Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm.
Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets
karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din
tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af
dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for
din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme
gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtningseller
græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5. Vurdering af tilbud
Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.
Naturstyrelsen kan vælge at forkaste alle bud på et areal, hvis ikke det/de indkommende bud
er acceptable.

6. Kontraktgrundlag
Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7. Annullation
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de
enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt,
såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 8. Tidsplan

27. februar 2017 Offentliggørelse af udbudsmateriale
20. marts 2017 Frist for modtagelse af tilbud
24. marts 2017 Forventet ordretildeling.
31. marts 2017 Forventet kontraktindgåelse.
1. januar 2017 Kontrakten træder i kraft

9. Spørgsmål og rettelser
Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte
ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste
Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast - 2017/2 - Arealer ved Vinderup gl. mejeri., 2017/3 – Arealer ved Torup og Nørhoved,
2017/4 – Arealer ved Geddal Nord2017/8 – Arealer ved Vinderup2017/9 – Arealer ved Harrild Hede

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og loveerklæring

Samarbejdspartnere

Jysk IT ØkologiRådgivning Danmark JL Revisorer LandboGruppen Tellus Advokater Lely Danmark SvineRådgivningen DLBR Ytteborg Byggeri & Teknik SEGES SAGRO Finans & Formue AgroMarkets DLBR Forsikringsmælger
Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere