BILLUND – Vandingsdag 2023

Får du nok ud af din markvanding? Kom til en spændende temadag om markvanding.

Får du nok ud af din markvanding?
Kom til en spændende temadag om markvanding. Vi stiller blandt andet skarpt på vandingsmaskinen, teknik, tilladelser, vandingsøkonomien og muligheder i fremtiden.
Mødet afsluttes ude i marken, hvor vi sætter gang i vandingsmaskinen, og har fokus på den praktiske del, så vi kan få mest muligt ud af din markvanding i 2023.

Program

09.30-09.45 Velkomst v/Niels-Kristian Knudsen, ØkologiRådgivning Danmark + kaffe og morgenbrød.

09.45-10.15 Vandingsteknik, kanon, dyser og vandfordeling v/Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S.

10.15-10.45 Fremtidens vanding v/Rikke Fløe Petersen, Fasterholt Maskinfabrik.

10.45-10.55 Pause

10.55-11.30 Økonomi i vanding, FarmTracking, vandingsmodul og vandingstilladelser v/Klaus Beck-Hunderup, SAGRO Planter & Miljø

11.30 - 12.15 Vandindvinding i fremtiden, muligheder og begrænsninger, v/Søren Kolind, SEGES Innovation.

12.15-13.30 Frokost og efterfølgende transport (ca. 20 min) til markdemonstration hos Mogens Skovdal Hansen, Bøllundvej 53, 7323 Give.

13.30-14.15 Demonstration af vanding i marken v/Gunnar Schmidt og Klaus Beck-Hunderup.

14.15-14.30 Afslutning og opfølgning på dagen med kaffe og kage. 

Pris:
750,00 kr. + moms for hele dagen inkl. forplejning.

Tilmelding:
Senest 27. marts

 


Starttidspunkt: 28-03-2023 kl. 9:30
Sluttidspunkt: 28-03-2023 kl. 14:30
  Sted: SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund
  Pris for deltagelse: 750 kr.

Sidste dato for tilmelding: 27-03-2023

Fotografering til arrangementer

SAGRO kan fotografere ved arrangementet til brug for SAGROs nyhedsdækning, herunder trykte medier, hjemmeside, sociale medier og til brug for presseudsendelse.

Gør fotografen opmærksom på, hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet. Du kan til enhver tid anmode om at få billeder, hvor du medvirker, fjernet fra SAGROs arkiver.


Tilmelding til nyhedsbrev


Samarbejdspartnere