Vigtige datoer for 2022

 

Januar

17. A-skat og AM-bidrag for virksomhedens ansatte for december 2021.
20. Første Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2022.
25.  Angivelse og betaling af månedsmoms for december 2021.
31.  A-skat og AM-bidrag for virksomhedens ansatte for maj 2021 (udskudt fra 10. juni 2021).

 

Februar

1. Gylle må udbringes til alle afgrøder. Bemærk særlige regler for kvægundtagelsesbrug.
Ansøgning om enkeltbetaling starter.
10. Første indbetaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag for virksomhedens ansatte for januar 2022.
25.  Angivelse og betaling af månedsmoms for januar 2022.

 

Marts

1.

For kvægundtagelsesbrug: Græs og efterafgrøder må ompløjes og tilføres gylle.
Efterafgrøder i majs må destrueres.
Angivelse og betaling af kvartalsmoms for 4. kvartal 2021.
Angivelse og betaling af halvårsmoms for 2. halvår 2021.

14. Generalforsamling i Sydvestjysk Landboforening, Esbjerg.
15.  Generalforsamling i Jysk Landbrug, Billund.
16. Generalforsamling i Holstebro Struer Landboforening, Holstebro.
21. Generalforsamling i Herning-Ikast Landboforening, Herning.
23. Generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland, Herning.
25. Angivelse og betaling af månedsmoms for februar 2022.
31. Sidste frist for indsendelse af gødnings- og husdyrindberetning samt sprøjteindberetning.

 

April

22. Enkeltbetalingsordning – sidste frist for indsendelse af ansøgning 2022 og flytning af betalingsrettigheder.
Frist for udarbejdelse af gødningsplan.
26. Angivelse og betaling af månedsmoms for marts 2022.

 

Maj

1. Anmeldelse af gaveafgift for gaver givet i 2021.
2. Aflevering af lønmodtagerselvangivelser for 2021. 
12.  Sidste frist for indskud på etableringskonto med fradrag for 2020.
17. Sidste frist for ændringer vedr. enkeltbetaling (EB).
31. Sidste frist for at pløje græsmarker i omdrift på kvægundtagelsesbrug.

 

Juni

1. Indbetaling af kvartalsmoms for 1. kvartal 2022.
30. Sidste frist for etablering af efterafgrøder i majs. 
30.  Landsskue, Herning.

 

Juli

1.

Indsendelse af regnskabsoplysninger for erhvervsdrivende for 2021.
Sidste frist for indbetaling af restskat for 2021 med dag-til-dag-rente (derefter fast tillæg).
Sidste frist for indbetaling på ophørspension med fradrag for 2021.
Landsskue, Herning.

2.

Landsskue, Herning.

20. Frist for såning af mellemafgrøder. 
29.  Ribe Dyrskue.
31.

Krav om kvittering for afsat husdyrgødning.
Sidste frist for jordprøver på kvægundtagelsesbrug (min. hvert 4. år).

 

August

1.

Nyt gødningsår starter.
Sidste frist for etablering af græs-efterafgrøde til opfyldelse af 80 %-krav på kvægundtagelsesbedrifter.

20.

Sidste frist for etablering af korsblomstrede efterafgrøder (uden træk i N-kvoten).

25. Angivelse og betaling af månedsmoms for juni 2022.
31.

Fra 1.9. til 1.3. må kvægundtagelsesbrug ikke tilføre husdyrgødning til græs, der ompløjes efterfølgende forår.

 

September

1.

Frist for indberetning af videresolgt handelsgødning.
Indbetaling af kvartalsmoms for 2. kvartal 2022.
Angivelse og betaling af halvårsmoms 1. halvår 2022.

7.

Sidste frist for sen etablering af efterafgrøder.

10. Sidste frist for ændring af efterafgrøder.
18. Åbent Landbrug. 
20. Tidligste nedmuldning af mellemafgrøder.
26.

Angivelse og betaling af månedsmoms for august 2022.

30.

Sidste frist for udbringning af gylle til vinterraps og overvintrende græs, der høstes i efteråret.
Forlænget planperiode slutter.
Sidste frist for udbringning af handelsgødning.

 

Oktober

1.

Indkaldelse af gødningsregnskab.
Nedvisning af ukrudt og spildfrø i stub uden efterafgrøde må udføres.

15.

Sidste frist for udbringning af gylle til frøgræs.

20. Arealer med pligtige efterafgrøder må jordbehandles eller nedvisnes. På kvægundtagelsesbrug dog tidligst 1. marts. Jordbehandling afhængig af jordtype.
26.

Angivelse og betaling af månedsmoms for september 2022.

 

November

25. Angivelse og betaling af månedsmoms for oktober 2022.

 

December

1.

Angivelse og betaling af kvartalsmoms for 3. kvartal 2022.

3.

Sidste frist for ansøgning af nye PLG-tilsagn.

27. Angivelse og betaling af månedsmoms for november 2022.
30.

Oprettelse af ratepension og aldersopsparing for 2022 (kalenderåret).
Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2022.

Arrangementer

HERNING – Sprøjteopfølgningskursus – Salgsafgrøder

17-01-2022 kl. 8:30 (SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning)

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. D…

BILLUND – Sprøjteopfølgningskursus – Salgsafgrøder

19-01-2022 kl. 8:30 (SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund)

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. D…

HOLSTEBRO – Sprøjteopfølgningskursus – Salgsafgrøder

20-01-2022 kl. 8:30 (SAGRO, Nupark 47, 7500 Holstebro)

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. D…

Nyheder

Ø-landbrug er først på landbrugets crowdfunding-portal

13-01-2022

Ny løsdriftsstald til en økologisk mælkeproduktion på Lyø er første projekt på landbrugets nye crowdfunding InGreen AgroFunding. P…

Lær dansk for begyndere

13-01-2022

Lær dansk for begyndere.

Nyeste resultater fra forsøg med hestebønner

13-01-2022

Anvend PK 0-4-21 placeret i hestebønner og så hestebønnerne så tidligt som muligt

Samarbejdspartnere