Vigtige datoer for 2024

Regnskab:


JANUAR

17. januar:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for december 2023

22. januar:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2024

25. januar:
Angivelse og betaling af månedsmoms for december 2023

31. januar:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for januar 2024


FEBRUAR

12. februar:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for januar 2024

20. februar:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2024

26. februar:
Angivelse og betaling af månedsmoms for januar 2024

29. februar:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for februar 2024

 

MARTS

1. marts:
Angivelse og betaling af kvartalsmoms for 4. kvartal 2023

Angivelse og betaling af halvårsmoms for 2. halvår 2023

11. marts:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for februar 2024

Generalforsamling i Sydvestjysk Lbf., Esbjerg

13. marts:
Generalforsamling i Jysk Landbrug, Billund

14. marts:
Generalforsamling i Familielandbruegt VEST-Jylland, Herning

18. marts:
Generalforsamling i Herning-Ikast Lbf., Herning

19. marts:
Generalforsamling i Holstebro Struer Lbf., Holstebro

20. marts:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2024

 

 

25. marts:
Angivelse og betaling af månedsmoms for februar 2024

27. marts:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for marts 2024

 

APRIL

10. april:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for marts 2024

22. april:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2024

25. april:
Angivelse og betaling af månedsmoms for marts 2024

30. april:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for april 2024

 

MAJ

1. maj:
Anmeldelse af gaveafgift for gaver givet i 2023

Aflevering af lønmodtagerselvangivelser for 2023

10. maj:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for april 2024

15. maj:
Sidste frist for indskud på etableringskonto med fradrag for 2023

21. maj:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2024

27. maj:
Angivelse og betaling af månedsmoms for april 2024

31. maj:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for maj 2024

 

JUNI

3. juni:
Indbetaling af kvartalsmoms for 1. kvartal 2024

10. juni:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for maj 2024

25. juni:
Angivelse og betaling af månedsmoms for maj 2024

28. juni:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for juni 2024

Sidste frist for indbetaling på ophørspension med fradrag for 2023

 

JULI

1. juli:
Indsendelse af regnskabsoplysninger for erhvervsdrivende for 2023

Sidste frist for indbetaling af restskat for 2023 med dag-til-dag-rente (derefter fast tillæg)

4. juli-6. juli: Landsskue, Herning

10. juli: A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for juni 2024

22. juli: Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2024

26. juli: Ribe Dyrskue

31. juli: A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for juli 2024

 

AUGUST

12. august:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for juli 2024

19. august:
Angivelse og betaling af månedsmoms for juni 2024

20. august:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2024

26. august:
Angivelse og betaling af månedsmoms for juli 2024

30. august:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for august 2023

 

SEPTEMBER

2. september:
Indbetaling af kvartalsmoms for 2. kvartal 2024

Angivelse og betaling af halvårsmoms 1. halvår 2024

10. september:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for august 2024

17. september:
Åbent Landbrug

20. september:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2024

25. september:
Angivelse og betaling af månedsmoms for august 2024

30. september:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for september 2024

 

OKTOBER

10. oktober:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for september 2024

21. oktober:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2024

25. oktober:
Angivelse og betaling af månedsmoms for september 2024

31. oktober:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for oktober 2024

 

NOVEMBER

11. november:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for oktober 2024

20. november:
Indbetaling af personlig B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2024

25. november:
Angivelse og betaling af månedsmoms for oktober 2024

29. november:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for november 2024

 

DECEMBER

2. december:
Angivelse og betaling af kvartalsmoms for 3. kvartal 2024

10. december:
A-skat og AM-bidrag for SMV virksomheders ansatte for november 2024

27. december:
Angivelse og betaling af månedsmoms for november 2024

30. december:
A-skat og AM-bidrag for store virksomheders ansatte for december 2024

30. december:
Oprettelse af ratepension og aldersopsparing for 2024 (kalenderåret)

Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2024

Planter:


JANUAR

-

 

FEBRUAR

1. februar:
Gylle må udbringes til alle afgrøder. Bemærk særlige regler for kvægundtagelsesbrug

Ansøgning om grundbetaling starter

Tidligste nedmuldning af efterafgrøder og jordbearbejdning generelt

 

MARTS

1. marts:
For kvægundtagelsesbrug: Græs og efterafgrøder må ompløjes og tilføres gylle

Efterafgrøder i majs må destrueres

31. marts:
Sidste frist for indsendelse af gødnings- og husdyrindberetning samt sprøjteindberetning og IPM skema

 

APRIL

22. april:
Frist for at sende fællesskema rettidigt

30. april:
Sidste frist for at så blomster- og bestøverbrak

Forårsfrist for Plant for vildtet

 

MAJ

17. maj:
Frist for at sende ændringer til fællesskema og for at sende fællesskemaet forsinket

31. maj:
Sidste frist for at pløje græsmarker på kvægundtagelsesbrug

 

JUNI

30. juni:
Sidste frist for etablering af efterafgrøder i majs

Sidste frist for ansøgning om Privat Skovrejsning

 

JULI

20. juli:
Frist for etablering af mellemafgrøder

31. juli:
Krav om kvittering for afsat husdyrgødning

Sidste frist for jordprøver på kvægundtagelsesbrug (min. hvert 4. år)

 

AUGUST

1. august:
Nyt gødningsår starter

Sidste frist for etablering af græs-efterafgrøde til opfyldelse af 80 %-krav på kvægundtagelsesbedrifter og sidste frist for at etablere græsefterafgrøde

15. august:
Frist for at omlægge græsmarker, græs til græs

20. august:
Sidste frist for etablering af korn- og korsblomstrede efterafgrøder (uden træk i N-kvoten)

31. august:
Fra 1.9. til 1.3. må kvægundtagelsesbrug ikke tilføre husdyrgødning til græs, der ompløjes efterfølgende forår

 

SEPTEMBER

1. september:
Sidste frist for indberetning af videresolgt handelsgødning

7. september:
Sidste frist for sen etablering af efterafgrøder

Sidste frist for tidlig såning af vintersæd med henblik på efterafgrøder

10. september:
Sidste frist for ændring af efterafgrøder i GKEA

20. september:
Tidligste nedmuldning af mellemafgrøder

26. september:
Sidste frist for PLG ansøgninger

30. september:
Sidste frist for udbringning af gylle til vinterraps og overvintrende græs, der høstes i efteråret

Forlænget planperiode slutter

Sidste frist for udbringning af handelsgødning

 

OKTOBER

1. oktober:
Indkaldelse af gødningsregnskab

15. oktober:
Sidste frist for udbringning af gylle til frøgræs

31. oktober:
Efterårsfrist for Plant for vildtet

 

NOVEMBER

-

 

DECEMBER

15. december:
Sidste frist for Hegningsansøgninger

 

Arrangementer

HERNING - Infoaften om erfa-gruppe om naturpleje med kødkvæg

24-06-2024 kl. 17:00 (Birk Centerpark 24, 7400 Herning)

Der vil være fokus på såvel dyrene, naturplejen og ikke mindst hvordan, man laver en god forretning ud af sine projekter.

Gram - Jordens Frugtbarhed

25-06-2024 kl. 9:30 (Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram)

2 dages hands on kursus, hvor vi stiller skarpt på jord, og hvad vi forstår ved frugtbar jord. På kurset kommer du bl.a. til at a…

VINDERUP – Grill´n Grass 2024

25-06-2024 kl. 18:00 (Harehøjgaard v/Niels Mikkelsen, Kokborgv…)

Netværksmøde for økologer. Kom med på bedriftsbesøg, hvor vi sætter fokus på køernes metan-udskillelse.

Nyheder

Leder: Vi er jaget vildt for tiden, men husk at fortælle den gode historie om landbruget

23-06-2024

Kristian Gade, formand i Holstebro Struer Landboforening, har ordet:

Ny ansøgningsrunde for minivådområder

22-06-2024

Du har nu igen muligheden for at bidrage til kvælstoffjernelse fra vandløb og fjorde ved at etablere et minivådområde.

Samarbejdspartnere