Jysk Landboforening

Besøg Jysk Landboforenings egen hjemmeside

Jysk Landboforening er landboforeningen i det midt- og sydvestjyske med ca. 1700 medlemmer – fortrinsvis i Varde, Esbjerg, Billund, Vejen, Vejle, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner. Vi spiller en aktiv rolle over for beslutningstagere lokalt såvel som på landsplan. Vi sætter sager på den politiske dagsorden, og vi bestræber os på at være meget synlige i den almindelige politiske debat.

Jysk Landboforening kæmper for at varetage interesserne for såvel heltids- som deltidslandmænd, uanset bedriftsstørrelse og produktion.

Landbofamilien trives bedst i forståelse med det omgivende samfund. Jysk Landboforening arbejder derfor gennem oplysningsvirksomhed, påvirkning og aktiviteter at skabe respekt om og forståelse for landbrugserhvervet.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer deltager i regelmæssige dialogmøder med kommunerne i vores område. Derudover har vi repræsentanter i relevante råd, nævn og interesseorganisationer. Det helt overordnede mål er at skabe bedre rammevilkår, der kan sikre en fortsat vækst og udvikling i din og alle andre landmænds bedrifter. Vi arbejder for et stærkt lokalsamfund, hvor landbruget bidrager betragteligt til velstand, sammenhængskraft og beskæftigelse i landområderne.

Jysk Landboforening er en del af Landbrug & Fødevarer, og vi trækker på den viden, vi kan få fra vores hovedorganisation på Axelborg.

Bestyrelsesmedlemmerne er altid parate til komme ud på møder og fortælle om det erhvervspolitiske arbejde. Brug os – vi er her for medlemmernes skyld.

 

Landbofamilien trives bedst i forståelse med det omgivende samfund

 

Andre aktiviteter

Jysk Landboforening er sammen med Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland ejerforeningerne bag SAGRO.

Foruden de ca. 1700 aktive medlemmer har Jysk Landboforening et stort antal interessemedlemmer. De meget energiske seniorer driver med stort engagement og et højt aktivitetsniveau Brørup Landboforenings Seniorudvalg, Midtjysk Seniorklub, Sydvestjysk Landbosenior og Varde Landbo Senior.

Jysk Landboforening er en fusion mellem Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening som blev vedtaget den 11. og 13. marts 2024 på generalforsamlingerne i Esbjerg og Billund.

 

Med venlig hilsen

Niels Laursen, formand

 

Du har også mulighed for at se andre landboforeninger, og få en værdifuld landbrugsrådgivning

Brug os – vi er her for medlemmernes skyld!


Niels Laursen, formand

Strengevej 65, 6760 Ribe
Tlf. 51 27 22 15
E-mail: niels@hedebois.dk

Aktuelle arrangementer

AFLYST -  Ribe Dyrskue 2024
AFLYST - Ribe Dyrskue 2024 26-07-2024 kl. 9:00

Kom og besøg os på Ribe Dyrskue, som traditionen tro bliver…

AULUM – Aulum Dyrskue 2024
AULUM – Aulum Dyrskue 2024 10-08-2024 kl. 9:00

Besøg Aulum Dyrskue, som er et traditionsrigt dyrskue.

Samarbejdspartnere