Økologi generelt

Hvad er økologi?  

Økologi er en driftsform placeret mellem en værdi-baseret praksis og en regel-baseret praksis.

Det tilstræbes hele tiden at få de økologiske værdier og visioner til at hænge sammen med reglerne. Værdierne er centreret om tre principper: Kredsløbs-, forsigtigheds- og nærhedsprincippet.

Samspillet i naturens kredsløb er et bærende princip for økologer. Det betyder i praksis bl.a. at brug af handelsgødning ikke er tilladt. Men også at den økologiske produktion bør samarbejde med naturen – efterligne og drage nytte af naturen.

Forsigtighedsprincippet forholder sig bl.a. til nye teknologiers betydning for helbred og miljø. Princippet siger at skader skal forebygges også selv om der ikke findes videnskabelige beviser for at disse skader vil opstå (forsigtighed). Princippet ligger bag økologers afvisning af brug af bl.a. kemikalier og GMO.

Nærhedsprincippet er et princip for sociale sammenhæng i fødevare-kæden. Fødevarernes vej til bordet skal være gennemskuelig og bygge på forbrugeres, landmænds, virksomheders og forskeres samarbejde og kontakt hele vejen.

Hvordan er reglerne omkring økologi?  

Siden 1987 har vi haft en lovgivning omkring økologisk landbrug.

Der er to sæt regler – driftsregler og tilskudsregler.

Driftsreglerne vedrører driften og fortæller hvordan man skal dyrke marken og passe og opstalde dyrene. Driftsreglerne fastsættes af Plantedirektoratet. Tilskudsreglerne fortæller om kravene til at kunne få tilskud, og her er det Direktoratet for FødevareErhverv, der bestemmer.

Fælles for begge regelsæt er, at reglerne er dynamiske. Hele tiden udvikles reglerne, så økologien fremstår attraktiv for forbrugerne og producenterne.

Det totale overblik over reglerne fås på Direktoraternes hjemmsider. Plantedirektoratet www.pdir.dk og Direktoratet for FødevareErhverv (www.lr.dk)

Samarbejdspartnere