Sundhed hos kvæg

Hvordan ser jeg på dyrene om de er syge?  

Det kan være svært at sige præcist, hvordan et sygt kreatur ser ud, men følgende kan være tegn på, at noget er galt:
Dyret går for sig selv – kvæg er flokdyr og vil typisk gå sammen
Dyret æder ikke
Håret stritter og har en mat fremtoning
Dyret halter
Øjnene er matte og indsunkne
Dyret hoster
Legemstemperatur indikerer normalt, om dyret er sygt eller ej.
Du har pligt til ifølge dyrevelfærdsloven at få undersøgt og behandlet et sygt dyr.

Hvad er temperaturen på et raskt dyr?

Raske dyr over 1 år har en temperatur mellem 38° til 39° Celsius. Ungdyr mellem 4 og 12 mdr. kan godt nå op på 40° og kalve op på 40,5°, uden at de nødvendigvis er syge.
 

Hvordan forebygger jeg smitte?

Smitte undgås ved at have gode og rene omgivelser, som mindsker risikoen for opformering af sygdomme. Indslæbning af smitte udefra handler om at være varsom ved indkøb af dyr, og at besøgende folk (dyrlæge, vognmand, nabo mm) ikke kommer i beskidt tøj.
Raske og sunde dyr er bedre i stand til at modstå eventuelle sygdomsangreb, og raske dyr vil heller ikke opformere sygdomme eller øge smittespredningen.
Fodringsmæssigt kan der også gøres meget for at undgå smitte. Ved f.eks. afgræsning skal man passe på med parasitter og indvoldsorm, der opformeres i græsset i løbet af sommeren.

Hvad er de 10 mest almindelige sygdomme? 

Klovbrandbyld
Tilbageholdt efterbyrd
Yverbetændelse
Lunge- og løbetarmorm
Leverikter
Græstetani
Lungebetændelse
Diarré
Dårlig reproduktion
Trommesyge 

Hvad siger dyreværnsloven? 

Dyreværnsloven skal sikre dyrene mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal behandle dem omsorgsfuldt og i tvivlstilfælde lade dyret undersøge.
Det betyder i praksis, at dyrene mindst skal tilses daglig. Der skal sørges for rent vand, sundt foder, trygge rammer og passende læforhold.
Dyreværnsloven kan findes via nedenstående link og søgning på lov nr. 386 af 06/06/1991.

Samarbejdspartnere