Ejer- og generationsskifte

Hvis du overvejer generationsskifte inden for tre-fem år er det en fordel at kontakte os allerede nu.

Der er rigtig mange muligheder, når der skal gennemføres et generationsskiftes på et landbrug. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at begynde 5-10 år før, man ønsker at generationsskifte. 

De bløde værdier er vigtige, når man overvejer et salg

  • Hvordan kan virksomheden tilpasses, så den er mest salgsbar for højeste pris?
  • Skal der sælges til børn, en betroet medarbejder eller fremmede?
  • Ønsker man en form for glidende generationsskifte?
  • Hvordan ønsker man ens egen tilværelse skal være, når ejendommen er solgt?

I forbindelse med et salg vil der ofte være store skatter, som skal betales. Der er rigtig mange muligheder for at minimere disse skatter eller udskyde dem til senere. Vi anbefaler, at man tidligt i forløbet får et overblik over de latente skatter.

Nedenfor er i grove træk nævnt nogle af de forskellige muligheder. Listen er ikke udtømmende, og der kan kombineres i mange forskellige modeller:

  • Overdragelse helt eller delvist i selskabsform/driftsfælleskab til en medarbejder eller anden landmand
  • Overdragelse helt eller delvist til søn eller datter i familiegenerationsskifte
  • Overdragelse i fri handel til ung landmand som førstegangsetableret

 Skatter, som skal beregnes ved salg

  • Genvundne afskrivninger på bygninger og inventar/maskiner
  • Opsparinger i virksomhedsordning hæves som personlig indkomst
  • Ejendomsavance

I SAGRO er vi eksperter i generationsskifte, og arbejder sammen om opgaven på tværs af økonomirådgivningen, skatterådgivningen og juristerne i TELLUS Advokater.

Læs om vores tilbud til dig, der vil etablere dig som selvstændig landmand.

Læs om start og stiftelse af virksomhed.

Læs om formuerådgivning.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Niels Peder Søgaard Niels Peder Søgaard Selskabs- og skattespecialist 96 29 65 97 21 31 64 67

Samarbejdspartnere