For dig som investor

Investering i landbrug er en relativt ny trend. Dansk landbrug har generationers tradition for selveje og investering i udvikling.

Dansk landbrugsproduktion er i verdensklasse, både hvad angår kvalitet og effektivitet, og der skal store summer til for at etablere sig.

Dansk landbrug er inde i en rivende udvikling, hvor større enheder baner vejen for sunde og profitable enheder. Det kræver kapital. Og de investorer, der er med på vognen, har udsigt til afkast af egenkapitalen på 10-15 procent.

Prissætningen på landbrugsejendomme er aktuelt historisk attraktiv. Det skyldes primært et aktuelt stort udbud, som følge af omstillingen og et stort generationsskifte i landbruget. Så netop nu er det attraktivt at investere.

SAGRO er med til at facilitere en udvikling, hvor investorer er med på sidelinjen. I kraft af vores dybe branchekendskab har vi analyse-apparatet, der kan dokumentere  hver enkelt projekt, så du som investor kender cases til bunds.

Vi har allerede gennemført en række succesfulde forløb, der både giver stort afkast til investorer, og bringer Danmark videre.

Investering i landbrug kan typisk gennemføres på to måder:

  • Ved overvejende køb af jord på planteavlsejendomme.
  • Køb af ejendomme med husdyrproduktion.

Der er flere modeller, men mest gængs er, at ejendommene købes med en yngre landmænd som medinvestor. Landmanden ”drifter” efterfølgende ejendommen.

Involveringen i selve driften er således overladt til landmanden. Landbruget har et stort behov for generationsskifte, hvilket betyder, at mange landbrug skal handles i de kommende år. Det store udbud afspejles i prisniveauet på ejendommene i disse år.

Forrentning på op til 10 - 15 procent

Ved de aktuelle priser på landbrug eller jord kan der opnås et afkast af egenkapitalen i niveau 10 - 15 % – størst på ejendomme med husdyrproduktion.

Investering i jord alene giver med en kort investeringshorisont det laveste afkast pt.

Ved køb af ejendomme med kvæg eller svineproduktion vil det løbende afkastningsgrad være 10 - 15 % og i nogle tilfælde højere. Afhængig af kombinationen af den samlede finansiering ser ud – herunder omfanget af fordelagtig realkredit-finansiering, kan der opnås et højere direkte afkast af den indskudte kapital.

Attraktiv finansiering

Landbruget har gennem de sidste 5-7 år været mærket af en økonomisk krise blandt andet på grund af tidligere tiders høj gældsætning. Mange landbrug er derfor finansielt nødlidende, men ellers produktionsmæssigt velfungerende. Priserne på disse landbrug er ofte i et rentabelt niveau.

Nødlidende landbrug kan finansieres med en høj andel af realkredit-finansiering – ofte op til 80-85 % af ejendommens pris. For investorer er der således mulighed for at indskyde egenkapital med et favorabelt afkast.

Investors medvirken skaber gode finansieringsvilkår, resultater og forrentning af egenkapitalen.

Vi har det dybe kendskab til branchen

SAGRO er Danmarks største rådgivningsvirksomhed til danske landmænd, og har en dyb indsigt i landbrugets markedsforhold.

Det handler både om udviklingen i fødevarepriser og dermed de priser, landbruget kan opnå på sine produkter.

Arla og Danish Crown er to af de virksomheder fra fødevareklyngen der er kendt langt ud over landets grænser og er synonym med gode rene kvalitetsprodukter. Danmark eksporterer 2/3 del af sin fødevareproduktion, og landbrugets afregningspriser afhænger af den globale økonomi og politiske forhold i øvrigt. SAGRO følger med i de aktuelle og langsigtede markedsforhold via videnscentret SEGES og organisationen Landbrug & Fødevarer. Det gør os i stand til, at vurdere mulighederne for indtjening og dermed et realistisk grundlag for de økonomiske forventninger til investering i landbruget.

Grundig analyse som beslutningsgrundlag

Forud for køb af landbrug udarbejder SAGRO et beslutningsoplæg, som gennemgår selve investeringen og de økonomiske forventninger til afkastet af den.

Prospektet gennemgår de enkelte aktiver (jord, bygninger og evt. besætning) i forhold til kvalitet, produktionsmuligheder samt miljøforhold.

Det sættes i forhold til konkrete produktionsmål som grundlag for det økonomiske budget. Ud fra driftsmuligheder og forventede afregningspriser udarbejdes budget, ligesom virksomhedens indtjening og afkast på egenkapital beregnes. 

Ledelse i landbruget

Ledelse af landbrug i selskabsform ligger på flere niveauer.

Den daglige og direkte driftsledelse foretages af landmanden, mens den strategiske ledelse typisk sker via bestyrelse i et samråd med investorerne i ejerkredsen. 

Derfor oprettes en bestyrelse for landbruget, som varetager den overordnede ledelse og økonomiske styring af virksomheden. I bestyrelsen vil det være naturligt, at ejerne indgår sammen med direktør og andre fagpersoner. Der kan tilknyttes andre fagpersoner til at supplere bestyrelsen, så alle kompetencer er repræsenteret.

Derudover kan der oprettes et gårdråd, som er et mere praktisk styrings– og produktionsråd, som varetager og følger selve produktionen.

Opgaven for gårdrådet er at hjælpe landmanden/direktøren med at sikre, at selve produktionen indfrier de mål som er fastsat i forhold til den strategiske målsætning. I gårdrådet indgår derfor eksperter fra de enkelte faglige områder.

Ønsker du at vide mere om investering i dansk landbrug, så kontakt cheføkonom Morten Dahl Thomsen på tlf. 2165 6170

Jeg synes det er spændende at sætte mine penge i et aktiv, hvor jeg kan se noget vokse

Lars Jørgen Andersen, investor

Fakta

Lars Jørgen Andersen har eget rådgivningsfirma på Fyn og investerede sammen med 2 landmandsbrødre i købet af herregården Rammegård vest for Lemvig.

Læs hele casen i Landbrugsavisen her

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Morten Dahl Thomsen Morten Dahl Thomsen Cheføkonom 96 29 68 50 21 65 61 70

Samarbejdspartnere