Arbejdssikkerhed

Landbruget er et af de farligste erhverv at arbejde i. 

Store maskiner, højder, dyr med mange kræfter, glatte gulve. Der er mange faktorer, der kan udløse ulykker – men omtanke og opmærksomhed kan forhindre mange af dem.

Undgå at blive et tal i statistikken!

Her sker arbejdsulykkerne oftest

Arbejde med maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker med maskiner, ved tilkobling af redskaber og brug af håndbetjente maskiner. 

Gode råd for at undgå ulykker:
• Sæt dig ind i hvordan du sikkert betjener maskinen.
• Sørg for vedligeholdelse af maskinerne.
• Fejl må ikke rettes, før motoren er standset. Sikkerhedsforanstaltninger må ikke sættes ud af kraft.
• Spørg, hvis du som ansat er i tvivl om, hvordan en maskine skal betjenes.
• Sig til og sig fra hvis en maskine er defekt.
• Brug det udleverede sikkerhedsudstyr.

Arbejde i højden

En stor del af de alvorlige ulykker i landbruget sker på grund af fald fra højder; stiger, vogne, tag eller lofte. 

Gode råd for at undgå ulykker:
• Brug personløfter, ministilladser eller platform- stiger med brede trin.
• Lad professionelle udføre tagreparationer.
• Brug et løfteredskab til af- og pålæsning af køretøjer – begræns færdsel på ladet.
• Aftal hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert.
• Som ansat bør du sige fra, hvis arbejdet i højden ikke kan udføres sikkert.
• Vælg alternativer til stiger, hvis du skal bruge begge hænder til arbejdet i højden.
• Tjek om såler eller trin er fedtede – før du kravler op ad stiger og lejdere.

Arbejde med husdyr

Dyrene er medvirkende årsag til 25-40 procent af ulykkerne på husdyrbrug. Over halvdelen af ulykkerne med dyr sker for de 16-29-årige.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Sørg for at kende dyrenes naturlige reaktioner.
• Indret drivgange sikkert.
• Planlæg arbejdet.
• Anvend sikkerhedsfodtøj.
• Aftal hvordan dyrene håndteres.
• Driv dyrene tålmodigt uden at påføre dem smerte.
• Driv ikke på dyr, der er urolige eller udviser tegn på aggressivitet.

Snubleulykker

25 % af de alvorlige ulykker ved planteavl og 17 % af ulykkerne ved svineavl sker, når landmænd og medhjælpere falder, glider eller snubler enten på grund af glatte gulve, uorden eller over smådyr.

Gode råd for at undgå ulykker:
• Anvend skridsikre gulve og vedligehold trin
• Anvend skridsikkert fodtøj.
• Tal om, hvordan snubleulykker undgås.
• Ryd op - hold gulve og trapper rene og fri for genstande.

Lad ikke arbejdet koste dig jobbet, førligheden eller livet.

Kontakt en af SAGROs APV-medarbejdere herunder og forebyg ulykken.

Sikkerhedskampagnen hedder TH!NK SAFETY FIRST, fordi mange arbejdsulykker kan undgås hvis du tænker dig om både før og under arbejdsopgaven.

Fire grunde til ulykker

- Jeg tænkte mig ikke om
- Jeg så det ikke
- Jeg vidste det ikke
- Jeg spurgte ikke

 

To rekordforsøg med halmballer blev startskuddet på SAGROs TH!NK SAFETY FIRST kampagne. Se filmen og læs om rekordforsøgene her >>

Samarbejdspartnere