Minivådområder

Landbrugspakken har givet landbruget lov til at gøde mere, så der kan opnås et højere udbytte. For at sikre at kystvandene ikke bliver påvirket negativt, er det nødvendigt at der gennemføres frivillige kollektive indsatser, til at reducere landbrugets udledning af kvælstof. Samtidigt er det også en del af indsatsen i Vandområdeplanerne, for at forbedre vandmiljøets tilstand. Et af de kollektive virkemidler der kan anvendes til at reducere kvælstofudledningen, er minivådområder.

Rådgivningen om etablering af minivådområder er gratis, og vi hjælper dig med at finde de gode løsninger på din bedrift eller i oplandet.

Etablering af et minivådområde er 100 % finansieret, og du modtager 50 % af tilskuddet inden projektet går i gang. Udover tilskud til etablering af minivådområdet, gives der også tilskud til vedligehold og arealkompensation, som udbetales som et engangsbeløb for de 10 år som minivådområdet skal opretholdes.

Minivådområder placeres typisk i kanten af marken, tilpasset terrænets hældning, så det falder naturligt ind i landskabet. Drænvandet ledes først igennem et sedimentationsbassin, hvorefter det skiftevis løber igennem dybe og lavvandede zoner. Minivådområdets størrelse er 1-1,5 % af oplandets areal. Nedenfor fremgår en principskitse over et minivådområde.

Kontakt én af SAGROs oplandskonsulenter for at høre nærmere om mulighederne på din bedrift.

Du kan også læse mere om minivådområder og oplandskonsulentordningen på www.oplandskonsulenterne.dk

Oplandskonsulenter: Karen Thomasen og Anita Hingstman Rasmussen

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Karen V. Thomasen Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10

Samarbejdspartnere