Vandløb og dræn

Der er ofte knyttet mange forskellige interesser til anvendelsen af vandløb, og det kan derfor være svært at få et overblik over, hvilke rettigheder og pligter, du har på din ejendom. Med de stigende nedbørsmængder og højere grundvandsstand oplever flere og flere landmænd udfordringer med at få afvandet deres arealer. Det kan der være forskellige årsager til.  Hos SAGRO yder vi konkret rådgivning til netop din situation. Nedenfor fremgår nogle eksempler på, i hvilke situationer vi kan hjælpe dig:

  • Rettigheder og pligter ved dine vandløb og dræn
  • Forståelse af vandløbsregulativer
  • Vedligeholdelse af offentlige og private vandløb
  • Dræning og vedligeholdelse af dræn
  • Hjælp til dialog med kommunen
  • Konflikthåndtering
  • Sparring i forbindelse med vandløbsprojekter og reguleringssager
  • Høringssvar til Vandområdeplaner

Sådan undgår vi okkerforurening

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10

Samarbejdspartnere