SAGROs forretningsbetingelser

SAGROs forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem SAGRO og vores kunder. De supplerer den rådgivningsaftale, der er indgået mellem parterne, og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

Ud over aftalegrundlaget omhandler forretningsbetingelserne emner som: Honorar og betaling, fortrolighed, håndtering af materiale, ansvarsforhold og kommunikation.

Det er vigtigt, at du som kunde gør dig bekendt med vores forretningsbetingelser.

Samarbejdspartnere