Biodiversitet og naturberigelse

Som en del af den grønne omstilling er natur og biodiversitet begyndt at få en større og større betydning – også for dit ESG-regnskab.

Vi har gennem de senest år mærket en større interesse i etableringen af naturberigende tiltag hos både landmænd, lodsejere og andre virksomheder.

Hos SAGRO står vi klar med et team af naturrådgivere, der kan hjælpe dig med at målrette dine indsatser så de har mest gavnlig effekt – både for dig og naturen. Har du gang i, eller overvejer du andre naturberigende indsatser som f.eks. græsningsprojekter, kan vores medarbejdere bistå med rådgivning i alle projektets faser. Dette gælder alt fra projektets opstart til løbende monitorering, dokumentation samt afsluttende afrapportering af projektets gavnlige effekt for naturen.

Endvidere kan SAGROs rådgivere hjælpe dig med at opfylde de krav den nye CAP-reform har medført, så det giver mest mening for naturen og din bedrift. Dette glæder både kravet om 4% udtagning af omdriftsjord, men også hvis du har et ønske om opfyldelse af andre krav til de nye bioordninger. Her vil rådgiverne både hjælpe med ansøgningsprocessen til de forskellige tilskud, samt rådgive om hvilke områder naturindsatserne vil have størst gavnlig effekt på din bedrift. Rådgivningen vil altid afsluttes med en opfølgende afrapportering, der kan bruges, og indgå i dit ESG-regnskab, som dokumentation for din(e) naturberigende indsatser.

Derudover består teamet af rådgivere, der er godkendt til at udføre et naturtjek på din ejendom. Dette naturtjek kan bruges i SEGES’ egen ESG-ledelsesrapport.

Hvis du vil høre mere om SAGROs natur- og biodiversitetsrådgivning, kan du kontakte naturrådgiver Emil Grøn Jensen på tlf: 96 29 66 28 eller e-mail: egj@sagro.dk.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Emil Grøn Jensen Emil Grøn Jensen Naturrådgiver 96296628 61 67 82 38

Samarbejdspartnere