Slagtekalve

SAGRO har nogle af landets mest anerkendte slagtekalverådgivere. Vi tilbyder engageret og specialiseret rådgivning og sparring til slagtekalveproducenter i hele landet.

SAGROs ansatte ser din bedrift som en helhed. Det sikrer, at rådgivningen når ud i alle hjørner af din bedrift, så alle de vigtige aspekter bliver belyst, herunder udfordringer omkring produktionsøkonomi, staldsystemer, kalvesundhed, produktionsresultater og optimering.

Vores mål er at forbedre og optimere din produktion og dermed din økonomiske bundlinje.

Vores kvægrådgivning skal være effektiv og give dig værdi. Det opnår vi ved at sammenholde, det vi ser i din produktion, med detaljerede analyser og opgørelser.

Vi gennemgår og analyserer din produktion og tager udgangspunkt i din stald, dine kalve, dine værdier samt dine data fra Kvægdatabasen, Ø90, DMS og dit slagteri.

 • Får dine slagtekalve den rigtige start?
 • Får du det fulde udbytte af deres potentiale?
 • Har du overvejet om krydsningskalve er noget for dig?
 • Fodrer du optimalt?
 • Vil du have adgang til den bedste tværfaglige rådgivning?
 • Vil du have den mest kompetente viden om slagtekalve?

 

Slagtekalverådgiver Terese Jarltoft er i færd med at færdiggøre en erhvervs-ph.d. om IMMUNOPTIMERING AF SMÅKALVE. Projektet er støttet af Innovationsfonden og Kvægafgiftsfonden.

Projektets overordnede formål er at forbedre kalvesundheden gennem lavere kalvedødelighed og medicinforbrug, bedre dyrevelfærd, bedre ressourceudnyttelse og højere tilvækst. Dette vil bidrage til at skabe en mere bæredygtigtig, konkurrencedygtig og klimavenlig produktion af slagtekalve i Danmark.

Projektets mål er at validere en ny metode til forbedring af råmælkskvaliteten i danske malkekvægsbesætninger samt belyse de kort- og langsigtede effekter af at opnå optimal passiv immunisering ift. sundhed, medicinforbrug og produktionseffektivitet hos slagtekalve.

Aktiviteterne gennemføres i følgende arbejdspakker (AP):

AP 1 – Udvikling af en ny metode til optimering af råmælkskvalitet, der vil forbedre muligheden for at opnå en succesfuld passiv immunisering af alle fødte spædkalve. Denne afprøvning gennemføres i Q2 til Q4 (2020).

Hypotese 1 testes: Anvendelse af en ny metode til optimering af IgG pr. liter råmælk vil øge andelen af slagtekalve, som opnår tilstrækkelig høj passiv immunisering.

AP 2 – Vurdering af om en tilstrækkelig passiv immunisering af spædkalve har indflydelse på deres sundhed og produktionsresultater. Afprøvning gennemføres i perioden Q4 (2020) til Q2 (2023).

Hypotese 2a og 2c testes: En tilstrækkelig høj passiv immunisering af slagtekalve vil føre til:

 1. forbedret sundhed, produktivitet og slagtekvalitet i slagtekalvebesætninger
 2. forbedret produktionsøkonomi for både mælkeproducent og slagtekalveproducent

AP 3 - Den økonomiske værdi af en tilstrækkelig passiv immunisering af spædkalve. Denne arbejdspakke forventes gennemført i perioden Q1 (2023) til Q4 (2023).

Hypotese 2: En tilstrækkelig høj passiv immunisering af slagtekalve vil føre til:

 1. Øget værdi af kalven ved salg til slagtekalveproducent og senere ved salg til slagteriet

Sluteffekten forventes på kort og mellemlangt sigt at være, at:

 • Alle kalve vil blive behandlet lige, uanset køn: Optimering af råmælk samt de 2-3 efterfølgende udmalkninger via den nye metode, vil øge mængden af råmælk med et ønsket højt niveau af IgG til gavn for alle kalve hos alle danske mælkeproducenter. Dette vil reducere udsving i den råmælkskvalitet, der tildeles spædkalve, og føre til, at cirka 40 % flere opnår en vellykket passiv immunisering indenfor de næste 3-5 år. Metoden er billig og simpel og vil kunne anvendes af både konventionelle- og økologiske bedrifter, hvorfor investeringen i og håndtering af udstyr hurtigt vil være tjent hjem igen.
 • Diarré og indsættersyge vil være fortid: En vellykket passiv immunisering via anvendelse af råmælk optimeret via den nye metode til spædkalve vil forbedre kalvesundheden og derved reducere kalvedødeligheden samt medicinforbruget i alle danske malkekvægs- og slagtekalvebesætninger indenfor de næste 3-5 år.
 • Kalvenes genetiske potentiale for vækst udnyttes fuldt ud: Opfedning af mere robuste kalve vil bidrage til højere tilvækst (+50 g nettotilvækst), færre foderdage (-20 dage), forbedret foderudnyttelse (-0,2 FE/kg tilvækst), forbedrede slagteresultater og heraf højere værdi af slagtekalvene ved salg og slagt for alle danske slagtekalveproducenter indenfor de næste 4-6 år. En god råmælksforsyning fremmer væksten af tarmcellerne og bidrager til en effektiv foderudnyttelse og tilvækst.

Sluteffekten forventes på langt sigt at være, at:

 • Danmark i fremtiden vil kunne stå i spidsen for en sund og dyrevelfærdsmæssig stærk slagtekalveproduktion, hvor styrkelse af kalvenes eget immunforsvar via anvendelse af optimeret råmælk vil forebygge sygdomme og bidrage til et minimalt forbrug af antibiotika. Dette vil forbedre landbrugets omdømme og styrke afsætningen af dansk produceret kalvekød, både i DK samt til eksport. Effekten forventes at kunne ses på landsplan indenfor de næste 5-10 år.
 • Øget produktionseffektivitet af slagtekalve vil bidrage til at reducere produktionsomkostningerne pr. kg kød (ift. både økonomi og klima). Dette vil forbedre økonomien i dansk slagtekalveproduktion, reducere eksporten af spædekalve og gøre dansk produceret kalvekød konkurrencedygtigt på verdensplan. Den fulde effekt af dette forventes at kunne ses indenfor de næste 5-10 år.
 • En sundere og mere klimavenlig og bæredygtig produktion af kalve i Danmark vil bidrage til, at danske mælke- og slagtekalveproducenter vil få en positiv plads på den politiske dagsorden og vil skabe større tillid fra forbrugernes side til dansk landbrug, hvormed producenternes fremtidige eksistensgrundlag kan sikres.

Steffen Schmidt, slagtekalveproducent

Det gode ved Terese er jo, at hun følger op på det, vi sætter i værk. Med den erfaring, hun har fra andre besætninger, får jeg et input og en viden, som jeg så ikke selv skal ud at jagte.

Jeg har tilliden til, at vi kan sætte gang i noget, der måske først virker på lang sigt, men det er godt, at hun ringer og hører til, hvordan det går undervejs, så vi kan rette til. Og så er hun også altid til at få fat i, hvis jeg har noget, der brænder på.

Læs mere om SAGROs slagtekalverådgiver Terese Jarltoft her

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Terese Jarltoft Terese Jarltoft Slagtekalverådgiver 96 29 68 41 23 11 86 18

En del af DLBR Slagtekalve

Terese Jarltoft og Henrik Hansen Bonde er tilknyttet DLBRs  team af specialiserede rådgivere, der kan medvirke til at inspirere til fremgang i produktivitet og økonomi hos slagtekalveproducenter. 

Terese er altid godt forberedt og er vedholdende. Og så tør hun udfordre os

Steffen Schmidt, slagtekalveproducent

Aktuelle arrangementer

HERNING – Spar tid ved at skabe overblik, digitale værktøjer og metodetips
HERNING – Spar tid ved at skabe overblik, digitale værktøjer og metodetips 18-04-2024 kl. 15:00

Investér to timer denne eftermiddag i at opgradere dine arbe…

KOLDING – Få bæredygtighed og ESG til at blive en del af din strategi
KOLDING – Få bæredygtighed og ESG til at blive en del af din strategi 19-04-2024 kl. 9:00

Kom og hør om, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed og E…

ONLINE – L&F indbyder til webinar om præcisionsforædling
ONLINE – L&F indbyder til webinar om præcisionsforædling 25-04-2024 kl. 14:00

Kan de nye præcisionsforædlingsteknikker give nye sorter med…

Samarbejdspartnere