Persondatapolitik og IT-sikkerhedspolitik

Kunder og databeskyttelse

Efter databeskyttelsesforordningen skal SAGRO give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig. Det skal vi, uanset om vi har modtaget oplysningerne fra dig selv eller fra andre.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Samtykke, herunder retten til at trække samtykke tilbage
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet
  10. Vi har en IT-sikkerhedspolitik, som beskriver hvordan vi passer på IT-drift og data.

Tryk på feltet herunder, hvis du ønsker en uddybning af SAGROs databeskyttelsesregler.

Samarbejdspartnere