ESG

I de kommende år, vil flere banker ikke blot have fokus på den økonomiske robusthed på bedriften. Hos SAGRO har vi haft flere møder med banker, der efterspørger, at vi berører dette i forbindelse med budgetter og årsrapporter for vores kunder. 

ESG står for Environmental, Social og Governance, og det er groft sagt en måde at vise, hvor bæredygtig en virksomhed er. Først og fremmest handler ESG om at beskrive det man allerede gør på bedriften men også hvad man vil have fokus på i fremtiden. Det er tiltag, som har direkte eller indirekte virkning på miljø, klima, drift og omverdenen generelt – sammenlagt med andre faktorer på bedriften, kan det i fremtiden få betydning for adgangen til kapital.

Tiltagene skal ses som en investering i fremtiden og kan relateres direkte til forbrug og omkostninger, hvoraf en reducering af disse, ofte vil give driftsøkonomisk mening og derved vil effekten kunne aflæses positivt på bundlinjen. 

I landbruget kan vi overordnet tildele ESG nogle forskellige temaer:

  • E – Klima, vand og luftkvalitet, Natur og biodiversitet, Markjordens frugtbarhed og optimal ressource anvendelse.
  • S – Medarbejdertrivsel/arbejdsforhold, husdyrs sundhed og velfærd og lokalforankring.
  • G – Ledelse, økonomisk robusthed, compliance (overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer for landbruget).

Et hold af specialister

Hos SAGRO har vi nedsat et hold af specialister, der har en udvidet viden omkring klima og bæredygtighed, der kan sikre, at man som kunde får alle detaljer omkring ESG-regnskabet på bedriften med i afrapporteringen.

Hvis du vil høre mere, så udfyld konktaktformularen, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt. 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Marlene Roswall Hansen Marlene Roswall Hansen Bæredygtighedsrådgiver 76 60 23 36

Samarbejdspartnere