Koncernstruktur

Ved at oprette en koncernstruktur, hvor du stifter et holdingselskab, får du mulighed for at opnå en række fordele:

  • Mulighed for skattefrit udbytte fra andre selskaber, som holdingselskabet ejer over 10% af
  • Mulighed for skattefrit at sælge andre unoterede selskaber, man ejer - uanset ejerandel (10% ejerandele af børsnoterede selskaber)
  • National sambeskatning af selskabet, som ets selskab har bestemmende indflydelse over. Sagt på dansk betyder dette, at hvis et selskab giver skattemæssigt underskud, så kan dette modregnes i et andet selskabs skattemæssige overskud.

Samarbejdspartnere