Socialøkonomi

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver arbejdsløs?  
Medlemskab af f.eks. ASE giver ret til dagpenge ved arbejdsløshed og ret til efterløn. Det er for både lønmodtagere og selvstændige.        

Kan jeg drive landbrug, når jeg er på efterløn? 
Ja, det kan man godt bl.a. ved en 400 timers regel. Max. dækningsbidrag ca. 79.000 kr. fra landbruget.
       
Kan jeg være med i den ”frivillige sikring”?  
Frivillig sygesikring kan give ret til sygedagpenge fra første sygedagsfravær, samt ret til mindstesats, hvis indtjeningen er meget lav.
Tilmelding foretages online via www.virk.dk med NemID.     

Hvordan kan jeg komme med i gruppelivsordning? 
Aktive medlemmer af en landboorganisation under 60 år kan tilslutte sig ordningen.

  • Gruppe 1 med ægtefælledækning koster 2.736 kr./år (2018-pris)
  • Gruppe 2 individuel koster 1.368 kr./år (2018-pris)

Gruppelivsordningen dækker ved død, kritisk sygdom og invaliditet indtil 67 år. 
          
Har ægtefællers formueforhold betydning for mig?
Ja, det kan de have ved både: Fælleseje, særeje, skilsmissesæreje og fuldstændig særeje.

 

   

Samarbejdspartnere