Sådan siger kunderne

Fremtidens landmand får rådgivning hos SAGRO

SAGRO er ejet af landmænd og er sat i verden for at hjælpe jer til udvikling og at nå jeres mål på bedriften.  

Både i 2019 og 2020 har to af SAGROs kunder vundet prisen som "Fremtidens landmand", der uddeles til tre landmænd hvert år. I 2020 gik prisen til kartoffelavler Henning Thybo samt Lene Bruun og Peter Conradsen. Læs herunder hvad de og andre kunder får ud af rådgivningen hos SAGRO.

Vi har brug for at der er nogen, der løser tingene her og nu

Henning Thybo, Arnborg

Planteavler, med 480 hektar

Hvis rådgiverne ved, at jeg bør gøre tingene anderledes, så skal jeg jo have det at vide. Jeg har en rådgiver, der aldrig er tilfreds med det jeg gør, fordi hun siger, at jeg kan gøre det bedre.


Vi har jo brug for, at der er nogen, der tager opgaverne og løser tingene her og nu - uanset om det er gårdhandel, eller det er når, der skal gøres noget i kartoflerne – og så skal jeg have nogen, der holder ved – også når det er et langt sejt træk.

Det var ikke gået, som det gik, uden SAGROs rådgivere som sparringspartnere

Lene Bruun og Peter Conradsen

Frilandsproduktion med 850 frilandssøer og produktion af 21.500 slagtesvin

SAGROs rådgivere har udfordret os på vores ideer. De var skeptiske i begyndelsen, men de har hjulpet os med få landet dem – og det var ikke gået, som det gik, uden dem som sparringspartnere.

De har været med til at påvirke og træffe de store strategiske beslutninger, som at udlicitere markdriften. Det giver os overskud i hverdagen, at vi får et godt budget, så vi ved, hvor vi er, og hvor vi kan rykke hen.

Jeg får tid til det, jeg brænder for

Søren Skjølstrup Jensen, Nøvling

Økologisk planteavler

100 hektar  primært med hør og hamp til produktion af olier.

Ved SAGRO får jeg en rigtigt god økonomirådgivning, og de styrer min økonomi, så det ikke er det, jeg skal bekymre mig om. Det giver mig tid til at gøre, det jeg brænder for med at udvikle og producere nogle gode produkter.

Jeg er i gang med en strategiproces for at nå hen til de drømme og mål, jeg gerne vil, og her udfordrer min rådgiver mig, og han hjælper mig også med at finde en vej hen til mine mål.

Jeg får hjælp til at nå målene

John Nørgaard Nielsen, Lemvig

1200 årssøer og  200 hektar

Vi overtog gården som et konkursbo, og det var vigtigt for mig at have troværdig tal, et realistisk budget og et godt udgangspunkt for at drive gården. Jeg er tryg ved, at jeg får valide tal og har en god relation til mine rådgivere.

Vi har nogle dygtige økonomirådgivere, der har været med til at sikre, at vi kunne nå vores mål på den lange bane. SAGRO har også hjulpet med at stille det rigtige hold af medarbejdere og udforme kontrakter.

Det har været med til at give en god tryghed i hverdagen. Vi oplevede blandt andet god hjælp, da en tidligere ansat sammen med 3F mente, at han ikke havde fået, hvad han skulle. Med SAGROs hjælp kunne vi dokumentere, at vi havde orden på tingene.

Hos SAGRO har jeg kontakt med en håndfuld medarbejdere, som jeg på kort tid har fået opbygget en god relation til. Det gør mig tryg at få en rådgivning, der hjælper til at træffe de rigtige beslutninger.

Det er også vigtigt for mig, at jeg har så god en relation til mine rådgivere, at de tør ringe og stille kritiske spørgsmål.  De kender jo allerede min bedrift på de indre linjer og opdager, hvis vi ikke performer rigtigt.

Jeg vil gerne udfordres

Troels Lundby, Holstebro

140 hektar –primært med korn og raps

635 søer og godt 20.000 smågrise

Jeg er glad, når SAGRO udfordrer mig. Man skal ikke stryges med hårene, så der må gerne blive stillet krav til os. Vi skal alle sammen levere nogle valide tal og helst i en vis fart.

Når SAGRO finder på noget nyt, skal det naturligvis også implementeres hos mig. Det er ikke sådan, at der skal laves en masse om hele tiden, men når de er godt gennemprøvet, vil jeg også gerne have det hos mig.

Jeg vil i for sig også gerne udfordres på det digitale. For mig er en computer det samme som en møgskovl – det skal helst bare fungere og være der, når jeg skal bruge det. Det skal være rimeligt gennemprøvet og simpelt, men jeg vil gerne bruge det, når jeg kan spare en masse tid ved det.

Jeg vil kunne koncentrere mig om bedriften

Niels Haunstrup, Herning

Kvæggård 870 køer og 550 hektar primært drevet med grovfoder

Det, der gør mig glad, er, når mine rådgivere er hurtige og direkte og klarer ting selv, uden at jeg behøver sidde derinde hver gang, da jeg helst vil være herhjemme og tage beslutninger.

Stabilitet er utrolig vigtigt for mig, og når jeg har en rådgiver til et eller andet, så er det vigtigt, at han er til at få fat i hele tiden, og at han leverer tingene til tiden, så man ikke går og venter på noget, så man ikke selv kan komme videre.

Ellers har jeg bare brug for, at mine papirer og mine ting er passet og plejet, så jeg ikke skal bekymre mig om det, så jeg trygt kan koncentrere mig om det derhjemme på bedriften.

Se filmene om hvad kunderne siger om SAGRO

Steffen Bjerre nåede i mål med overtagelse af bedriften gennem succession. Se filmen her >>

 

Søren S. Jensen får god økonomirådgivning og hjælp til en strategiproces for at nå sine mål. Se filmen her >>

 

Troels Lundby vil gerne udfordres med rådgivningen fra SAGRO - også digitalt. Se filmen >>

 

Samarbejdspartnere