Jordprøver

Kend dine jordbundstal og optimer din dyrkning

Jordbunden er grundlaget for dyrkning af afgrøder. Hvis jordbundsforhold ikke er i orden, får du ikke det fulde udbytte af dit arbejde. Derfor anbefaler vi altid at følge med i udviklingen af dine markers jordbundstal ved at foretage jordbundsundersøgelse samt jordbundsprøver jævnligt. Sørg for at få lavet en jordbundsanalyse hvert fjerde til femte år. Så kan du rette op på faldende tal, før de bliver til problemer og koster udbyttet.

For at sikre den mest præcise jordbundsanalyse anbefaler vi, at der udtages jordprøver fordelt over hele jordbunden. Du kan læse om nogle af fordelene ved at få taget en omfattende og præcis jordbundsprøve herunder:

  • Vi kan udtage forskellige typer jordprøver for dig. Du kan også låne jordspyd og vejledning, og selv udtage prøverne.
  • Når analyseresultaterne kommer tilbage fra laboratoriet, får du en kommentar til tallene, og du bliver gjort opmærksom på eventuelle særlige problemer.
  • Jordprøveresultaterne bliver automatisk overført til din markplan i MarkOnline, så din planteavlsrådgiver altid kan beregne din gødningsplan ud fra de nyeste jordbundstal.
  • Du får et omfattende beslutningsværktøj, som kan benyttes til at danne dig et overblik over stoffer i din jordbund
  • Beslutningsværktøjet kan anvendes til kalkningsbehov og kalktype

Vi tager flest jordprøver inden for følgende tre kategorier

  • GPS-prøver til gradueret kalkning. Der udtages 2 prøver per ha. Du får en meget nøjagtig kortlægning af variationerne hen over marken, både for Rt og næringsstoffer. Vi udarbejder et gradueret kalkkort til GPS-spredning af kalk til dig. Kortet sikrer, at kalken bliver fordelt præcis, hvor den gør mest gavn. Både over- og underkalkning undgås.
  • Almindelige jordprøver. Her tages en prøve for ca. hver 3-5 ha, alt efter hvor ensartet marken er.
  • Lovpligtige prøver for ejendomme med op til 2,3 DE pr. ha.

Hvad koster en jordbundsanalyse?

Prisen på en jordbundsundersøgelse kan variere alt efter behov og størrelse af din ejendom. Tag derfor fat i vores rådgivere direkte på telefon 70 21 20 40 eller via e-mail info@sagro.dk for at høre nærmere om priser, forhold og dine behov.

 

Spørg, hvis du har brug for en anden type jordprøver eller særlige analyser – det kan vi sikkert også klare

 

Lave reaktionstal kan give misvækst

På kort sigt kan man vælge afgrøder, der er tolerante over for lavt Rt. Rug og havre vil f.eks. klare sig bedre i en mark med lavt Rt end vårbyg.

På længere sigt bør der kalkes op, så Rt kommer inden for optimalområdet for flere afgrøder.

     

Afgrøde med lavt Rt.

Lave kobbertal kan give alvorlig udbyttenedgang

På kort sigt kan bladgødskning med kobber hjælpe. 
For at hæve tallene på længere sigt, skal der tilføres kobberholdig gødning.

Afgrøde med kobbermangel før og efter kobbersprøjtning.

Udover jordbundsanalyser hjælper vi med planteanalyser af dine salgsafgrøder, planteavl, kartoffelavl og meget mere. Kontakt os på telefon 70 21 20 40 eller via e-mail info@sagro.dk, hvis du er i tvivl om, hvad vi kan hjælpe dig med.  

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Henrik Otto Clement Henrik Otto Clement Planterådgiver 96 29 66 31 29 39 76 01

Aktuelle arrangementer

ONLINE – L&F indbyder til webinar om BNBO, status på processen og fokus på skat
ONLINE – L&F indbyder til webinar om BNBO, status på processen og fokus på skat 27-06-2024 kl. 14:00

Landbrug & Fødevarer inviterer hermed til et højaktuelt webi…

HERNING - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering
HERNING - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering 02-07-2024 kl. 16:30

De nye regler om arbejdstid og tidsregistrering fylder meget…

BILLUND - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering
BILLUND - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering 03-07-2024 kl. 16:30

De nye regler om arbejdstid og tidsregistrering fylder meget…

Samarbejdspartnere