Jordprøver

Kend dine jordbundstal og optimer din dyrkning

Jordbunden er grundlaget for dyrkning af afgrøder. Hvis jordbundsforhold ikke er i orden, får du ikke det fulde udbytte af dit arbejde. Derfor anbefaler vi altid at følge med i udviklingen af dine markers jordbundstal ved at foretage jordbundsundersøgelse samt jordbundsprøver jævnligt. Sørg for at få lavet en jordbundsanalyse hvert fjerde til femte år. Så kan du rette op på faldende tal, før de bliver til problemer og koster udbyttet.

For at sikre den mest præcise jordbundsanalyse anbefaler vi, at der udtages jordprøver fordelt over hele jordbunden. Du kan læse om nogle af fordelene ved at få taget en omfattende og præcis jordbundsprøve herunder:

  • Vi kan udtage forskellige typer jordprøver for dig. Du kan også låne jordspyd og vejledning, og selv udtage prøverne.
  • Når analyseresultaterne kommer tilbage fra laboratoriet, får du en kommentar til tallene, og du bliver gjort opmærksom på eventuelle særlige problemer.
  • Jordprøveresultaterne bliver automatisk overført til din markplan i MarkOnline, så din planteavlsrådgiver altid kan beregne din gødningsplan ud fra de nyeste jordbundstal.
  • Du får et omfattende beslutningsværktøj, som kan benyttes til at danne dig et overblik over stoffer i din jordbund
  • Beslutningsværktøjet kan anvendes til kalkningsbehov og kalktype

Vi tager flest jordprøver inden for følgende tre kategorier

  • GPS-prøver til gradueret kalkning. Der udtages 2 prøver per ha. Du får en meget nøjagtig kortlægning af variationerne hen over marken, både for Rt og næringsstoffer. Vi udarbejder et gradueret kalkkort til GPS-spredning af kalk til dig. Kortet sikrer, at kalken bliver fordelt præcis, hvor den gør mest gavn. Både over- og underkalkning undgås.
  • Almindelige jordprøver. Her tages en prøve for ca. hver 3-5 ha, alt efter hvor ensartet marken er.
  • Lovpligtige prøver for ejendomme med op til 2,3 DE pr. ha.

Hvad koster en jordbundsanalyse?

Prisen på en jordbundsundersøgelse kan variere alt efter behov og størrelse af din ejendom. Tag derfor fat i vores rådgivere direkte på telefon 70 21 20 40 eller via e-mail info@sagro.dk for at høre nærmere om priser, forhold og dine behov.

 

Spørg, hvis du har brug for en anden type jordprøver eller særlige analyser – det kan vi sikkert også klare

 

Lave reaktionstal kan give misvækst

På kort sigt kan man vælge afgrøder, der er tolerante over for lavt Rt. Rug og havre vil f.eks. klare sig bedre i en mark med lavt Rt end vårbyg.

På længere sigt bør der kalkes op, så Rt kommer inden for optimalområdet for flere afgrøder.

     

Afgrøde med lavt Rt.

Lave kobbertal kan give alvorlig udbyttenedgang

På kort sigt kan bladgødskning med kobber hjælpe. 
For at hæve tallene på længere sigt, skal der tilføres kobberholdig gødning.

Afgrøde med kobbermangel før og efter kobbersprøjtning.

Udover jordbundsanalyser hjælper vi med planteanalyser af dine salgsafgrøder, planteavl, kartoffelavl og meget mere. Kontakt os på telefon 70 21 20 40 eller via e-mail info@sagro.dk, hvis du er i tvivl om, hvad vi kan hjælpe dig med.  

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Thomas Poulsgaard Lauridsen Thomas Poulsgaard Lauridsen Jordprøveansvarlig 96 29 66 38 26 29 33 67

Aktuelle arrangementer

HERNING – Bliv bedre til InterCount – Modul 1 og 2
HERNING – Bliv bedre til InterCount – Modul 1 og 2 22-02-2024 kl. 18:30

Kursus for kunder i Modul 1 og 2

HERNING – FarmTracking – dit mobile kontor
HERNING – FarmTracking – dit mobile kontor 04-03-2024 kl. 9:00

Slut med løse sedler i traktoren

BILLUND – INVÆKSTOR
BILLUND – INVÆKSTOR 05-03-2024 kl. 18:00

Bør du investere i dansk landbrug? INVÆKSTOR er SAGROs suc…

Samarbejdspartnere