Lettere generationsskifte

Skal du foretage et generationsskifte, er selskaber et godt alternativ til den traditionelle overdragelse - både når det gælder nærtstående personer, men også når der er tale om inddragelse af tredjemand.

I stedet for at handle med fast ejendom handles der med kapitalandele, hvilket sænker omkostningerne.

Selskabsformen giver desuden muligheden for mere risikoafgrænsning over til ejernes private økonomi.

Samarbejdspartnere