Skattepligtig omdannelse

Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Du kan vælge en skattepligtig omdannelse - eventuelt med tilbagevirkende kraft - af dit landbrug til et selskab. Her bliver din skat gjort endeligt op, og selskabet får nye afskrivningsgrundlag, anskaffelsessummer mv. Til gengæld bliver din anskaffelsessum på dine kapitalandele tilsvarende større.

Samarbejdspartnere