Biogas

SAGROs rådgivning om biogasanlæg

Vestjylland er grundet den store population af landbrug med husdyrproduktion det uofficielle hovedsæde for danske biogasanlæg. Det er her de store anlæg findes, og derfor har SAGRO i samarbejde med datterselskaberne stor erfaring med at rådgive i processen, hvilket kan indebære beregninger på fordele og ulemper ved at drive et biogasanlæg, indhente tilladelser, gennemgå kontrakter og meget andet.

I Danmark anvendes biogas til bl.a. elproduktion og opgradering til gasnettet. De danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning til at producere biogas, så her har de danske landmænd selvfølgelig en hovedrolle ift. at bidrage til den grønne omstilling. Hvor det tidligere var svært at tjene penge på at levere husdyrgødningen til biogasanlæggene, er der indenfor de senere år opstået flere forskellige måder hvorpå landmændene tjener penge på biomassen.

Hvis du vil vide mere om andre relevante former for energiproduktion i landbruget, kan du finde mere info på denne side.


Lokale gårdbiogasanlæg

Ofte behandler et gårdbiogasanlæg normalt kun biomasse fra det landbrug, som anlægget er opstillet på. Der er dog også lokale gårdbiogasanlæg, hvor man handler biomasse med naboerne. Anlægsejeren afgasser biomassen og den afgassede masse leveres tilbage og bruges som gødning. Modsat ikke-afgasset biomasse, er lugtgenerne ved afgasset biomasse minimale, hvilket naboer til landbrug som regel sætter stor pris på.  


Biogasanlæg med flere ejere

Det kræver temmelig store mængder biomasse og dermed også ganske meget plads, hvis man ønsker at opføre et biogasanlæg, der virkelig kan bidrage på el- eller gasnettet. Alene logistikken med at transportere biomasse til og fra anlægget, kan i mange tilfælde gøre det attraktivt at opføre større anlæg, hvilket man ser mange eksempler på i øjeblikket. Et veldrevet biogasanlæg er en ganske lukrativ forretning, hvorfor mange landmænd ser ind i denne mulighed for at tilføje endnu et ben til forretningen.  


Hvis du er interesseret i at se, hvor og hvordan de danske biogasanlæg ligger placeret, har Energistyrelsen udarbejdet et kort over biogasanlæg i Danmark. Kortet illustrerer placering og anlægstype samt produktionens størrelse. Kortet kan findes på dette link.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Vivi Ernstsen Vivi Ernstsen Planterådgiver 76 60 21 95 40 91 31 01

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Rikke Appel Rikke Appel Driftsøkonom 76 60 24 07 23 61 01 90

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Peter Siebert Peter Siebert Planterådgiver 96 29 66 45 23439399

Samarbejdspartnere