De ”bløde” værdier

Vi vil anbefale, at alle relevante personer får mulighed for at deltage i drøftelserne om at stifte et selskab.

Alle skal ikke nødvendigvis inddrages i samme omfang, men det kan være fordelagtigt at sørge for, at alle bliver hørt og set, så der ikke er nogen, der føler sig overset. Vi har tidligere set, at mangelfuld kommunikation og inddragelse kan ødelægge venskaber og familier, og det skal vi selvfølgelig for alt i verden forsøge at undgå.

Hvordan vil I samarbejde?
Det er vigtigt, at I har et fælles billede af fremtiden, og det vil som regel give god mening at formulere en ambition/strategi, der beskriver, hvad I ønsker at opnå de kommende år.

Det vil være med til at sikre jer et sikkert og stærkt beslutningsgrundlag, inden I stifter et selskab.

Der er rigtig mange overvejelser omkring samarbejdet og de ”bløde” værdier, som det vil være afgørende, at I forholder jer til.

Overvej blandt andet:

 • Hvorfor vil vi dette samarbejde?
 • Hvad er målet med denne virksomhed?
 • Får vi bedre tid til det, vi gerne vil?
 • Hvor længe skal samarbejdet vare?

 • Hvem handler med maskinerne/foder og gødning?
 • Hvem skal være direktør?
 • Hvem bestemmer i stalden?
 • Hvem bestemmer i marken?
 • Hjælper markmanden i stalden, eller holder han fri, når han er færdig?
 • Hjælper staldmanden til i høsten?

 • Kan markmanden i perioder holde fri hver søndag?
 • Kan man leve med, at den anden holder fri? Kan ægtefællen?
 • Hvor mange ugers ferie skal I holde?
 • Skal vi tælle timer i samarbejdet?
 • Skal vi have den samme løn?
 • Skal ægtefællerne tælle timer i samarbejdet?

 • Kan vi leve med at afgive selvbestemmelse?
 • Går vi i store nok sko til, at vi kan tåle den andens fejl?
 • Skal der være en bestyrelse eller et gårdråd?
 • Hvem skal bo i ”hovedhuset”?
 • Hvor holdes der fællesmøder?
 • Hvorledes inddrages ægtefæller i drøftelser om virksomheden?

 • Hvorledes inddrager vi andre i familien omkring virksomheden?
 • Hvem sørger for, at der bliver holdt møder, hvor problemer kan løses?
 • Hvor tit vil vi mødes privat?
 • Hvor skal medhjælperne spise og eventuelt bo?

 • Skal samarbejdet ophøre, hvis én af deltagerne dør?
 • Skal samarbejdet ophøre, hvis én af ægtefællerne dør?
 • Skal samarbejdet ophøre, hvis én af deltagerne bliver uarbejdsdygtig?
 • Har vi de livsforsikringer og invaliditetsforsikringer vi skal have?
 • Skal vi have lavet ægtepagter og testamenter?

 

Samarbejdspartnere