Finans & Formue

SAGRO Finans & Formue A/S er en uvildig og uafhængig samarbejdspartner.

Vi tilbyder uvildig og uafhængig rådgivning omkring finansiering og formueplacering.

Vi er altid klar med en vurdering af, hvordan de økonomiske tendenser udvikler sig, og vi giver gerne et bud på, hvordan det kan være hensigtsmæssigt for dig at agere, med udgangspunkt i din økonomiske situation samt risikoprofil.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens situation i relation til MIFID-reglerne.

Finansiering:
Har du behov for en finansiel strategi til din virksomhed hjælper vi dig gerne.

Du får overblik over de finansieringsmuligheder, som din aktuelle økonomiske situation giver mulighed for at opnå, og derfra finder vi sammen den mest hensigtsmæssige belåning - under hensyn til dit behov for sikkerhed omkring renten samt din fremtidige betalingsevne. 

Vi tager gerne en dialog med banken eller kreditforeningen, hvis du har behov for at opnå lempeligere vilkår på dine lån.

Investering:
Vi tilbyder rådgivning omkring sammensætning af en portefølje af investeringsforeninger, der afspejler dit ønske om et tilfredsstillende langsigtet afkast, med respekt for den risiko, som du er villig til og har råd til at påtage dig.

Har du ingen erfaring i at investere, sikrer vi os, at du har den nødvendige viden til at vurdere, om investeringen er hensigtsmæssig for dig, og at du forstår de risici, der er forbundet hermed.

Vi tilbyder som udgangspunkt ikke rådgivning omkring enkeltaktier, da det er vores vurdering, at langt de fleste investorer ikke er spekulanter, men blot har ønske om et fornuftigt afkast med en balanceret risiko.

Når du investerer igennem investeringsforeninger, opnår du en god spredning af din formue og dermed større sikkerhed. Det er dog vigtigt, at den tidshorisont, du har ved investering i værdipapirer bør være minimum 5 år. Det øger sandsynligheden for et godt og positivt afkast.

Vi anbefaler ikke, at man låner til investering i værdipapirer. Selvom det kan være fristende, skal man huske, at ens risiko øges betydeligt.

SAGRO Finans & Formue A/S:

  • Er godkendt som investeringsrådgiver af finanstilsynet i henhold til § 343 a i lov om finansiel virksomhed.
  • Modtager ikke provision eller lignende fra udbydere af finansielle produkter.
  • Har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos CNA Insurance Company, Ltd, der dækker i henhold dansk rets almindelige erstatningsbestemmelser.

 

Relaterede artikler

Pæne afkast på trods af/på grund af Covid-19

Coronakrisen skaber likviditetsmangel og renterne stiger markant

Gode muligheder i stigende rente

Pas på ikke at blive kortsigtet spekulant – køb langsigtet

Turbulens på aktiemarkedet mens renterne falder

Er det sandsynligt med en global recession?

Hvorfor er obligationsrenterne så lave nu?​

Rentefald giver appetit på konvertering

Kontakt os

Per Sveistrup Per Sveistrup Direktør SAGRO Finans & Formue 76 60 23 48 21 76 39 53

Priser

Finansrådgivning: 1.200 kr.
Formuerådgivning: 1.500 kr.
Kørsel: fra 400 kr.

Priserne er pr. påbegyndt time og ekskl. moms

Etiske regler

Almindelige forretningsbetingelser

Samarbejdspartnere