Skatteregler

Hvordan beskattes virksomhedens resultat?

Når man driver selvstændig virksomhed er der 3 forskellige muligheder, hvorpå der foretages beskatning af resultatet:
Personskatteloven
Kapitalafkastordningen
Virksomhedsordningen
Virksomhedens indtægter – virksomhedens udgifter beskattes som personlig indkomst. Der kan være mulighed for at foretage fradrag for afskrivninger, der vedrører virksomheden. Rente udgiften giver normalt kun op til 32% skatterabat.
 

Hvordan virker kapitalafkastordningen?

Beskatningen af indkomsten sker ved brug af personskatten, dog med mulighed for at få fradag for renteudgifterne i toppen af den personlige indkomst, og dermed med fuld skatteværdi. Det vil sige optil 62% skatterabat.

Hvordan virker virksomhedsordningen?

I princippet virker denne ordning som kapitalafkastordningen, dog med den forskel, at man opdeler indkomsten (og formuen) i noget der kommer fra virksomheden, og noget der ligger udenfor virksomheden.
Derudover er der mulighed for at opspare virksomhedsindkomst til kun 25 % skat.

Samarbejdspartnere