Bogføringsregler

                   

                                   

Hvornår er man bogføringspligtig?        

Efter den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1 juli 1999 er alle landbrugsvirksomheder, der driver erhvervsmæssig aktivitet bogføringspligtige.
Mindre landbrugsvirksomheder, der var påbegyndt inden denne dato kan dog nøjes med at føre en momsbog.
Disse virksomheder bliver først bogføringspligtige i forbindelse med ejerskifte.

Til top

               

Hvad er kravene til bogføring?

Bogføringen skal indeholde:
        • Dato
        • Tekst
        • Bilagsnummer
        • Beløb
        • Der skal foretages bogføring jævnlig dog minimum månedsvis
        • Der skal endvidere foretages kasseafstemning

 

Hvad er bogføringspligt?

Det er pligten til at føre regnskab (lave en kassebog) med alle indtægter og udgifter i 

Hvad kan konsekvensen være af manglende eller mangelfuld bogføring?

Skattevæsnet kan i disse tilfælde nægte at godkende regnskabet og foretage en skønnet forhøjelse af indkomsten.
Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, og der sker genbeskatning af evt. tidligere års opsparede overskud.

Hvor længe skal jeg opbevare mit regnskabsmateriale?

Regnskaber og bilagsmaterialet skal gemmes i mindst 5 hele regnskabsår.

I visse situationer kan det være en fordel, at materialet gemmes i en længere periode.       

   

Samarbejdspartnere