APV'en

Tag ansvar for dit arbejdsmiljø

Arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte. Udover en opdateret APV skal der også foretages et sikkerhedstjek af en række tekniske hjælpemidler og maskiner minimum hver 12. måned eller hyppigere.  Endvidere skal alt faremærket kemi samt farlige processer på virksomheden risikovurderes. 

En gyldig APV skal altid foreligge på ejendommen, forevises ved kontrol og revideres hvert tredje år.

Mindst én gang om året skal APV’en indgå i en arbejdsmiljødrøftelse med medarbejderne. Efter mødets afholdelse skal der udarbejdes et referat som dokumentation.

  • Er der i din virksomhed 1 – 9 ansatte (herunder også unge i et fritidsjob), er det et krav, at du udarbejder en APV og gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • Er der i din virksomhed 10 – 34 ansatte, er der desuden krav om, at I har en arbejdsmiljøorganisation og en arbejdsmiljøgruppe. Arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer.
  • Er der i din virksomhed 35 eller flere ansatte, skal I have et arbejdsmiljøudvalg, der håndterer de forskellige forhold og problemstillinger vedrørende arbejdsmiljø.

Har du svært ved at finde rundt i lovjunglen, eller ønsker du blot at få andre øjne på arbejdsmiljøet på din ejendom, så kontakt os.

Gør det let og overskueligt med kundeportalen ”Bedrift”

Ved at samle alle oplysninger og lovpligtig dokumentation i SAGROs nyudviklede, digitale løsning ”Bedrift” bliver arbejdet med bl.a. arbejdsmiljø lettere og meget mere overskueligt.

Læs mere om SAGROs nyudviklede digitale løsning, kundeportalen ”Bedrift” her.

Og læs en nyhedsartikel her.

Gør det let og overskueligt med kundeportalen ”Bedrift”

Samarbejdspartnere