Skatterådgivning

Udarbejdelse af skatteregnskab med langsigtet overskudsdisponering, virksomhedsordning og løbende opgørelse af momstilsvar er regnskabskontorets væsentligste opgaver, når det kommer til skatterådgivning - og det er desuden grundlaget for en række af vores øvrige tilbud.

Vi sikrer at, dit skatteregnskab

  • Overholder skattelovgivningens krav
  • Skaber overblik for dig som virksomhedsejer
  • Danner baggrund for solid rådgivning

Vi tilbyder desuden at udarbejde en kortperiodeopgørelse af regnskabsårets første 10 eller 11 måneder med henblik på at kunne foretage skattemæssige dispositioner inden indkomstårets afslutning.

Skatterådgivning

Som kunde hos os får du adgang til stor viden på det skattemæssige område. Vi holder os hele tiden opdateret på ny viden og lovgivning. Det sikrer, at du får skarp rådgivning, der er tilpasset din virksomhed og din situation. Læs også om skattefri omdannelse.

  • Skatteretslige sager og diverse skattemæssige forhold.

  • Skattemæssige forhold vedrørende ejendomsavance

  • Skattemæssige forhold vedrørende selskaber

  • Skattemæssige forhold vedrørende dødsboer. Ofte kan et dødsbo være skattefrit,hvorved der kan spares store skatter af eksempelvis ejendomsavancer mv. Derfor er det vigtigt, at der vælges den rigtige skifteform, og at salg eller arveudlæg af dødsboets aktiver planlægges på den rigtige måde.  

  • Skattemæssige strategier herunder generationsskifte mv.

 Hvis der er tvivl om fortolkningen af regler, eller der ønskes fuldstændig sikkerhed for de skattemæssige påvirkninger af en foretaget eller påtænkt disposition, er vi behjælpelige med at søge et såkaldt bindende svar fra Skat.

Vi kan anke Skats afgørelser til Skatteankestyrelsen

Skattesager - skat for landmænd

En skattesag kan dreje sig om mangt og meget, men som landmand handler det ofte om uoverensstemmelser omkring genvundne afskrivninger, straksfradrag, udlejningsejendomme eller finansielle kontrakter herunder renteswaps.

Hvis du er kommet i Skats søgelys, har vi stor ekspertise og mange års erfaring i alle slags skattesager. Vi kan hjælpe med sagsbehandlingen enten hos skattecentret eller med at anke Skats afgørelser til Skatteankestyrelsen.

Sagsomkostninger i skattesager, der ankes til Skatteankestyrelsen, refunderes fuldt ud, hvis sagen ender med, at du får medhold helt eller i overvejende grad, mens der refunderes 50 procent, hvis du ikke får medhold.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Niels Aksel Dalgas Niels Aksel Dalgas Skattespecialist 76 60 24 70 25 57 99 02

Samarbejdspartnere