Hollanders

SAGRO

Verleent advies aan 4.000 cliënten, die zich gespecialiseerd hebben in de landbouw

Creeërt toegevoegde waarde en hogere levenskwaliteit voor de cliënt en de familie

Heeft de beschikking over een breed spectrum van professionele specialiteiten en deskundigheid

Advies van SAGRO

Met 270 ervaren medewerkers kunnen wij U volledig service en advies aanbieden op het gebied van alle relevante, landbouwmatige en financiële adviesdiensten.

Wij hechten er waarde aan dat de cliënt gebruik maakt van onze vakkundige adviseurs, die in nauwe samenwerking met de cliënt en collega´s oplossingen bieden.

SAGRO staat voor advies dat grenzen verlegt, met als uitgangspunt uw specifieke wensen. Vaktechnische expertise, in combinatie met visie op ondernemingschap, vormen de basis van onze dienstverlening.

SAGRO is partner in de Deense landbouworganisatie

Samarbejdspartnere