Fårehold

Når man starter som fåreavler, kan det være svært, for der er mange racer og driftsformer at vælge imellem. Alle fåreracer er forædlede, men med forskellige målsætninger og formål for de enkelte racer. Driftsformen bør afhænge af de fysiske rammer, der er på ejendommen, og de arbejdsmæssige ressourcer man ønsker at lægge i fåreholdet. Men under alle omstændigheder bør det være en produktion, som er rentabel.

Racerne kan groft opdeles i to grupper. Den ene gruppe er får af typer, der egner sig til en intensiv produktion. Det vil sige får, der kræver bedre afgræsningmarker og en anden sammensætning af foder generelt.

Andre racer egner sig bedre til ekstensive arealer. Det er bl.a., fordi det er racer, der er mindre og dermed lettere kan afgræsse arealer over større afstande.

                                                                                                                  

Intensiv Produktion
           
Ekstensiv produktion
           
        

Oxforddown
Shropshire
Suffolk
Dorset
Texel
Schwarzkopf
Charolais

           
      

Marsk
Leicester
Rygja
Såne
Finuld
Islandsk
Spel
Gute
Landrace
Gotlandsk Pelsfår

           
             


           

           

 

Hvordan indkøber jeg dyr til besætningen?

Hvis man træffer aftale med sælger, om at dyret er drægtigt ved levering, er det en stor fordel, idet man herved får mindst 2 ½ dyr: fåret og 1½ lam, som bør være gennemsnittet.
Man bør aldrig flytte dyr i den sidste tredjedel af drægtighedsperioden. Så er det bedre, om dyrene læmmer hos sælger og derefter flyttes tidligst en måned senere.
Man må på det kraftigste advare mod at købe dyr på markedspladser og lign. steder. Man bør henvende sig til folk, hvor avlsarbejdet er drevet sikkert. Her vil produktions- og avlsdata være tilgængelige.
Man bør i de dataregistrerede besætninger sikre sig, at de er med i det frivillige program mod maidi, og at besætningen er fri for smitsomme sygdomme.

Hvordan fodrer jeg får?

Der bruges nogle fastsatte normer, når vi fodrer får.

Fodernormerne er afhængige af race og antal lam. Det er meget vigtigt at anvende huldbedømmelse, når man fodrer får.
Mineralforsyningen er lige så vigtig som forsyningen med energi og protein. Man sørger normalt for, at fårene er dækket ved at give dem en færdig mineralblanding. Daglig dosis er ca. 10 g til golde dyr og 20- 25 g til højdrægtige og malkende dyr.

Normer til får og geder på 70- 80 kg

                    Ford. råprot.             Energi        Maks. 
Dyrets tilstand        g/fe                  FE          tørstof kg                  Bemærkninger

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           

Gold

           
           

90

           
           

0,8

           
           

2,0

           
           

Når lammene er fravænnet, bør man fodre, så huld 3 opnås i ilæmning.

           
           

Flushing og tidlig drægtighed.

           
           

90

           
           

1,0

           
           

2,2

           
           

Hvis dyrene har huld lavere end 3 vil de løsne flere æg, når de får en stærkere fodring ca. 14 dage før ilæmning

           
           

Midt drægtighed.

           
           

90

           
           

0,9

           
           

2,0

           
           

Her skal huld holdes, og det skal helst være ca. 3

           
           

Sidste syv uger af drægtigheden

           
           

110

           
           

1,3

           
           

1,6

           
           

Foster fylder meget. Proteinforsyning af høj kvalitet. Koncenreret foder. Der tillægges 0,2 FE for hvert ventende foster ud over to.

           
           

Diegivning, to lam/ 0-120 dage

           
           

140

           
           

2,2-2,6

           
           

3,0

           
           

Dyr der dier, kan fodres efter ædelyst, men struktur og protein skal være i orden.

           

 

Hvor mange dyr kan jeg have på mit areal?

Et moderfår på 70 kg, der giver die til 1,7 lam

                                                                                                                                                                                                  

           

Sædskifte nr.

           
           

Fe/ha i gens. til foder

           
           

Moderfår pr. ha

           
           

1

           
           

5666

           
           

7,5

           
           

2

           
           

3500

           
           

4,7

           
           

3

           
           

2.500

           
           

3,4

           

Ved et godt sædskifte kan 1 ha. ernære ca. 7,5 moderfår med lam som er tilfældet i sædskifte 1. Har man alene vedvarende græs, kan der kun skaffes foder til 3,4 moderfår eller geder pr. ha.

1ha =1 hektar = 10.000 m2

1 fe svarer til energien i:
1 kg korn
2 kg hø
5 kg halm

Til top

Krav til registrering af får og geder

Får og geder skal være øremærket med et godkendt DK-øremærke med dyrets CHR-nummer. De danske regler foreskriver at får og geder skal mærkes inden flytning fra oprindelsesbesætningen og senest 60 dage efter fødsel (EU-reglen siger et halvt år). Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, skal sendes til destruktion
Det er et krav i forhold til miljølovgivningen at alle fårebesætninger registreres, når man anskaffer sig blot et dyr - og dette skal ske inden syv dage til RYK. Tilsvarende når en besætning ophører, skal der ske indberetning senest to måneder efter, at det sidste dyr er fragået besætningen.
Bemærk også, at der er krav om, at besætninger over 30 dyr, hvor besætningsstørrelsen ændres med minimum 10 procent, skal indberette senest syv dage efter, at ændringen er foregået. Også her skal indberetning ske til RYK.

Man skal her være opmærksom på, at selv om man deltager i den frivillige fåreregistrering, så sker der ikke automatisk overførsel af data til CHR. Indberetning skal også ind over RYK.

Samarbejdspartnere