Naturplan

En naturplan er en plan for naturen omkring bedriften ligesom en haveplan er en plan for haven. Naturplanen skal bidrage til ejernes rekreative oplevelser med naturen omkring ejendommen så naturen i sig selv bliver en stor del af fornøjelsen ved at bo på landet. Planen vil indeholde en oversigt over naturelementerne (eng/mose/skov/sø o.s.v.) og komme med forslag der trimmer og/eller udvikler naturen. Som hovedregel fører en naturplan til, at mangfoldigheden i dyre- og plantebestanden på ejendommen øges. Ligeledes bliver der ofte åbnet op omkring naturelementerne og det at færdes i naturen gøres lettere.

Samarbejdspartnere