Vejledning til biomasseklip i vinterraps

Ved at udtage biomasseklip af vinterraps, er det muligt at korrigere den planlagte kvælstofstildeling til foråret. Ud fra biomassen i efteråret er det muligt at beregne kvælstofoptaget i efteråret.

På baggrund af dette er det muligt at korrigere forårstildelingen af kvælstof.

Metode:

Sent om efteråret og indtil frost, klippes en kvadratmeter plantemateriale lige over jordoverfladen, og den friske plantemasse vejes. Dette gøres 3-4 repræsentative steder i marken, og der udregnes en gennemsnitlig vægt.

• Kvælstofoptagelsen udregnes ved at gange friskvægten pr kvadratmeter med 45.

• Korrektionen af forårstilførsel udregnes ved at udregne mer- eller mindreoptagelsen af kvælstof, i forhold til normaloptagelsen som sættes til 50 kgN. Forskellen mellem optagelsen af kvælstof og normaloptaget ganges med 0.7.

• Korrektionen fratrækkes eller tillægges den normale og udbytte korrigerede forårstilførsel.


Eksempel 1:
I en rapsmark er der tilført 30 kgN om efteråret. Det totale kvælstofbehov ved forårstildeling er sat til 170 kgN. I Slutningen af november er der målt en gennemsnitlig biomasse på 2,1 kg pr. kvadratmeter.

N-optag = 45 ∗ 2,1 kg = 94,5 kgN/ha
N-korrektion = (94,5 − 50) ∗ 0,7 = 31 kgN/ha
Korrigeret N-tilførsel = 170 − 31 = 139 kgN/ha

Konklusion: Hvis den planlagte N-tildeling er 170kgN/ha kan den reduceres til 139 kgN/ha

 

Foto: Raps med en biomasse på 2,1 kg/m2

 

Eksempel 2:
I en rapsmark er der tilført 30 kgN om efteråret. Det totale kvælstofbehov ved forårstildeling er sat til 170 kgN. I Slutningen af november er der målt en gennemsnitlig biomasse på 0,95 kg pr. kvadratmeter.

N-optag = 45 ∗ 0,95 kg = 43 kgN/ha
N-korrektion = (43 − 50) ∗ 0,7 = −5 kgN/ha
Korrigeret N-tilførsel = 170 + 5 = 175 kgN/ha

Konklusion: Hvis den planlagte N-tildeling er 170kgN/ha skal den øges til 175 kgN/ha

Foto: Raps med en biomasse på 0,95 kg/m2

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Jonas Johansen Jonas Johansen Planterådgiver 76602192 61974912

Samarbejdspartnere