Klima og bæredygtighed

SAGRO arbejder med klima og bæredygtighed

Klima og bæredygtighed i dansk landbrug: En guide til at reducere CO2-udledningen

Dansk landbrug spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. Danmarks store produktion af fødevarer, gør landbruget til en af de største udledere af klimagasser, så det er vigtigt at landbruget bliver mere bæredygtigt. Der er flere måder, hvorpå landbruget kan blive mere bæredygtigt. For eksempel kan landbruget reducere metanudledninger ved at ændre på fodring af dyrene. Man kan også øge brugen af ​​solenergi og vindenergi på gårde, og bruge mere effektive teknologier for at reducere energiforbruget.

Det er også vigtigt at landbruget fokuserer på at øge jordens frugtbarhed ved at bruge metoder som økologisk jordbearbejdning og afgrøderotation. På denne måde kan landbruget øge produktiviteten samtidig med at de beskytter jorden mod erosion og tab af næringsstoffer.

Endelig arbejder landbruget også på at reducere brugen af pesticider og kunstgødning. Dette gøres ved at bruge biologisk bekæmpelse og øge brugen af ​​naturlige metoder til at beskytte afgrøder mod skadedyr, men også præcisionslandbrug bidrager til denne reduktion.  

Det er vigtigt at påpege, at et bæredygtigt landbrug ikke kun er godt for miljøet, men også for landbrugernes økonomi og samfundet som helhed. Bæredygtigt landbrug kan øge landbrugernes indtjening, samtidig med at det sikrer en bæredygtig fødevareforsyning for fremtiden, hvilket er landbrugets fornemmeste opgave.

Med andre ord: Klima og bæredygtighed er den nye dagsorden, og landbruget er en del af løsningen.

På klimasiden kan SAGRO blandt andet rådgive om reducering af CO2, metan og lattergasser fra mark og stald, samt investering i vedvarende energi, der kan erstatte fossile brændstoffer.

Bæredygtighed på din bedrift kan deles op i tre områder:

  • Det sociale
  • Miljøet
  • Økonomien

Vi kan rådgive i et bredt spekter inden for alle tre felter og udarbejde en samlet bæredygtighedsanalyse for bedriften.

Aktuelle arrangementer

HERNING - Infoaften om erfa-gruppe om naturpleje med kødkvæg
HERNING - Infoaften om erfa-gruppe om naturpleje med kødkvæg 24-06-2024 kl. 17:00

Der vil være fokus på såvel dyrene, naturplejen og ikke mind…

ONLINE – L&F indbyder til webinar om BNBO, status på processen og fokus på skat
ONLINE – L&F indbyder til webinar om BNBO, status på processen og fokus på skat 27-06-2024 kl. 14:00

Landbrug & Fødevarer inviterer hermed til et højaktuelt webi…

HERNING - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering
HERNING - Fyraftensmøde om arbejdstidsregler og tidsregistrering 02-07-2024 kl. 16:30

De nye regler om arbejdstid og tidsregistrering fylder meget…

Samarbejdspartnere