Regler omkring regnskab

                   

                

Hvad skal en faktura indeholde?   

En faktura skal minimum indeholde:
        Fakturadato
        Fakturanummer (fortløbende)
        Sælgers SE nummer
        Navn og adresse på køber og sælger
        Angivelse af varen og mængde

       

Fakturaen skal endvidere indeholde:
        datoen for leveringen af vare/ydelse (hvis denne er forskellig fra fakturadato)
        momsgrundlag
        pris pr. enhed uden moms
        prisnedslag og rabat
        gældende momssats
        momsbeløbet    

               

Hvordan beskattes virksomhedens resultat?

Når man driver selvstændig virksomhed er der 3 forskellige muligheder, hvorpå der foretages beskatning af resultatet:
        Personskatteloven
        Kapitalafkastordningen
        Virksomhedsordningen

               

Hvordan virker kapitalafkastordningen?

Beskatningen af indkomsten sker ved brug af personskatten, dog med mulighed for at få fradag for renteudgifterne i toppen af den personlige indkomst, og dermed med fuld skatteværdi. Det vil sige optil 62% skatterabat.

        Til top

               

Hvordan virker personskatteloven?

Virksomhedens indtægter – virksomhedens udgifter beskattes som personlig indkomst. Der kan være mulighed for at foretage fradrag for afskrivninger, der vedrører virksomheden. Rente udgiften giver normalt kun op til32% Skatterabat.

               

Hvordan virker virksomhedsordningen?

I princippet virker denne ordning som kapitalafkastordningen, dog med den forskel, at man opdeler indkomsten (og formuen) i noget der kommer fra virksomheden, og noget der ligger udenfor virksomheden.
Derudover er der mulighed for at opspare virksomhedsindkomst til kun 28 % skat.       

               

Hvornår er man bogføringspligtig? 

Efter den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1 juli 1999 er alle landbrugsvirksomheder, der driver erhvervsmæssig aktivitet bogføringspligtige.

Mindre landbrugsvirksomheder, der var påbegyndt inden denne dato kan dog nøjes med at føre en momsbog.
Disse virksomheder bliver først bogføringspligtige i forbindelse med ejerskifte.
        

               

Hvad er kravene til bogføring? 

Bogføringen skal indeholde:
        Dato
        Tekst
        Bilagsnummer
        Beløb
       
Der skal foretages bogføring jævnlig dog minimum månedsvis
Der skal endvidere foretages kasseafstemning, hvis der anvendes kontanter i virksomheden.
         

Til top

               

Hvad er bogføringspligt? 

Det er pligten til at føre regnskab (lave en kassebog) med alle indtægter og udgifter i virksomheden.

Til top

               

Hvad kan konsekvensen være af manglende eller mangelfuld bogføring? 

Skattevæsnet kan i disse tilfælde nægte at godkende regnskabet og foretage en skønnet forhøjelse af indkomsten.

Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, og der sker genbeskatning af evt. tidligere års opsparede overskud.       

               

Hvor længe skal jeg opbevare mit regnskabsmateriale? 

Regnskaber og bilagsmaterialet skal gemmes i mindst 5 hele regnskabsår.

I visse situationer kan det være en fordel, at materialet gemmes i en længere periode.

Til top

   

Samarbejdspartnere