Bogførings- og fakturaregler

Hvad er bogføringspligt? 

Det er pligten til at føre regnskab (lave en kassebog) med alle indtægter og udgifter i virksomheden.
Kan føres elektroniski Ø90 online
 

Hvornår er man bogføringspligtig?

Efter den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1 juli 1999 er alle landbrugsvirksomheder, der driver erhvervsmæssig aktivitet bogføringspligtige.
Mindre landbrugsvirksomheder, der var påbegyndt inden denne dato kan dog nøjes med at føre en momsbog.
Disse virksomheder bliver først bogføringspligtige i forbindelse med ejerskifte.
Se bogføringsvejledning juni 1999 www.eogs.dk 
 

Hvad er kravene til bogføring? 

Bogføringen skal indeholde:
Dato
Tekst
Bilagsnummer
Beløb

Der skal foretages bogføring jævnlig dog minimum månedsvis
Der skal endvidere foretages kasseafstemning, hvis der anvendes kontanter i virksomheden.
 

Hvad kan konsekvensen være af manglende eller mangelfuld bogføring?

Skattevæsnet kan i disse tilfælde nægte at godkende regnskabet og foretage en skønnet forhøjelse af indkomsten.
Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, og der sker genbeskatning af evt. tidligere års opsparede overskud.

Hvor længe skal jeg opbevare mit regnskabsmateriale?

Alle regnskaber gemmes indtil 5 år efter erhversophør og bilagsmaterialet skal gemmes i mindst 5 hele regnskabsår.
I visse situationer kan det være en fordel, at materialet gemmes i en længere periode, f.eks ved byggeri i 10 år

Samarbejdspartnere