Lettere handel

Når landbruget først er i et selskab, vil en tredjemand oftest købe kapitalandelene frem for ejendommen. Herved overtager han samtlige afskrivninger og ejendomsavancer i selskabet og vil derfor lettere kunne finansiere købet, da den udskudte skat nedsætter værdien i selskabet.

Samtidig har du mulighed for lettere at kunne beholde nogle kapitalandele uden større risiko end kapitalandelenes værdi og på den måde hjælpe den yngre landmand i gang, uden du selv fortsat har hele hånden på kogepladen.

Samarbejdspartnere