Alternativer til selveje

Hos SAGRO tænker vi mere og mere i løsninger, hvor den nyetablerede køber bygningssættet samt løsøre, mens den nuværende ejer/investor beholder jorden og lejer det ud til den nyetablerede med forkøbsret over en årrække.

Ved delt ejerskab er det vigtigt, at der skabes rum og tid til at lære hinanden at kende og blive enige om fælles værdier og strategien for ejendommen.  

 1. Lav en forretningsplan som også skal sikre, at du kommer i mål med at få forholdt dig til alle de nødvendige områder inden etableringen, suppleret med et udførligt CV og beskrivelse af, hvad du kan og skal fagligt og menneskeligt for at lykkedes og nå dine mål.
 2. Få lavet en samarbejdsaftale, hvor der er styr på ansvarsområder og ind- og udtræden. Kend den forventede tidshorisont for step 1 og lav dit forarbejde grundigt. Der skal være tid til refleksion.

 3. Få styr på, hvad der kræves i forhold til økonomi, miljø, lovgivning og faglig erfaring samt evt. løbende efteruddannelse, så strategi og mål kan nås i fællesskab.

 4. Opstil realistiske budgetter for resultat og især likviditet.
 1. Vurder potentialer og muligheder for afkast. Der skal være en realistisk forventning fra begge parter til, hvad ejendomme kan forrente (give i overskud). Det skal være en god forretning for bege parter.

 2. Risikoafdækning – hvad kan du forsikre dig ud af, og hvad er strategien for afdækning af lovgivning i Danmark og EU, som påvirker blandt andet den nye CAP-reform fra EU og den nye klimaaftale i Danmark? Hvilke følsomheder er der på salgsprodukter, og hvad er indkøbsstrategien?

 3. Gennemgå aktiver og deres stand og få sat værdi på købet af restejendommen (eller hvordan det værdiansættes – det kunne være gennemsnittet af to mæglervurderinger) allerede ved step 1, så du ved, hvordan afkastet skal være, før du går til næste step for den nyetablerede.

 4. Hvordan kan virksomheden organiseres? Skal medarbejdere blive? Skal sælger være aktiv?

 5. Skaf finansiering – med en gennemarbejdet projektbeskrivelse.

 6. Vurder virksomheden ift. dine/familiens personlige mål
 1. Ejerskab i privat regi eller via en selskabsløsning. Investor har typisk sine midler placeret i et selskabsregi.

I Økonomi & Strategi har vi blandt andet lavet sharemilking-løsninger, hvor investor køber jord og bygningssæt og lejer det ud til den unge nyetablerede landmand. Vi har også lavet løsninger med soejendomme, hvor den unge blot køber bygningssættet med et par ha, og en fond eller investor køber jorden og lejer den ud til landmanden.

Når den unge part kun skal købe løsøre og måske et bygningssæt, kan vi lave løsninger, hvor den unge kan blive godkendt af långiverne og skabe sig en fornuftig indtjening med et afkast på 8-12 procent. Der kræver dog en stor indtjening at skabe nok egenkapital til at kunne købe den sidste part af ejendommen, hvis det er ønsket.

Husk, du kan godt være en tilfreds selvstændig uden at eje alle aktiver. Tænk på, hvad du kan få af sparring og hjælp med den rette samarbejdspartner.

Vær tro mod dine mål og strategien for din virksomhed, og vær ærlig omkring dine egne kompetencer, så du ikke etablerer dig for tidligt og til en pris og med en ansvarsfordeling, du ikke kan leve op til, og nogle budgetter, der er for optimistiske.

Der kommer en dag efter købet, og der er kun én til at sikre, at det bliver en god og indholdsrig hverdag som selvstændig – nemlig dig selv.

Oversigten herover viser nogle af de fordele og ulemper, der er ved forskellige ejerformer. 

Ved at gennemgå vores interviewskema får du forholdt dig til de mange aspekter, der følger med etableringsprocessen.

Samarbejdspartnere