Skattesager

En skattesag kan dreje sig om mangt og meget, men som deltidslandmand er det mest almindelige, at man bliver nægtet fradrag for det, som Skat kalder for ”ikke erhvervsmæssigt underskud af virksomhed.”

Hvis du som deltidslandmand kommer i Skats søgelys, fordi du har haft underskud i din virksomhed i flere på hinanden følgende år, så har vi i SAGRO flere skatteeksperter, som kan hjælpe dig med sagsbehandlingen. Det kan for eksempel være hos skattecentret eller med at anke Skats afgørelse til Skatteankestyrelsen. Derudover kan vi søge yderligere bistand hos DLBR’s skatteeksperter på Videncentret.

Et skattemæssigt nægtet fradrag har ofte store negative økonomiske konsekvenser for skatteyderens skattebetaling. Der er for eksempel ikke længere mulighed for at anvende virksomhedsordningen, da virksomheden ikke længere kan kaldes erhvervsmæssig. Derved gives der ikke fradrag for de erhvervsmæssige renter i den personlige indkomst, og der er ikke mulighed for at opspare virksomhedens overskud til en foreløbig skat på 25 procent.

Sagsomkostninger i skattesager, som ankes til Skatteankestyrelsen, refunderes fuldt ud, hvis sagen ender med, at skatteyder får medhold helt eller i overvejende grad, mens der refunderes 50 procent, hvis man ikke får medhold.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Kirsten Bierg Kjeldal Kirsten Bierg Kjeldal Økonomirådgiver 96 29 65 59 24 41 22 41

Aktuelle arrangementer

HERNING – Bliv bedre til InterCount – Modul 1 og 2
HERNING – Bliv bedre til InterCount – Modul 1 og 2 14-12-2023 kl. 18:30

Kursus for kunder i Modul 1 og 2

Samarbejdspartnere